Ny konto
Erstatning og dødsfall:

16 personer mistet livet i trafikkulykker

Kun to nordmenn omkom på norske veier i mars, mens 16 personer har mistet livet i årets tre første måneder.

ERSTATNINGSADVOKAT: Svein Sjøgren er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett. Foto: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
03.04.2018
Kategori
Trafikkskader
Emner
Dødsulykker Statens Vegvesen Trafikkulykke

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Dette er de laveste tallene vi har hatt etter et første kvartal siden vi startet å lage skikkelig statistikk. Jeg tror derfor vi må minst 70-80 år tilbake i tid for å finne så få trafikkdrepte. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggere på norske veier, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

I mars omkom to personer i trafikken. Det er fire færre enn samme måned i fjor, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenets foreløpige tall viser at 16 personer drept i årets første kvartal. Tilsvarende tallet for de fem foregående årene har variert mellom 17 til 36.

Møteulykker dominerer årets dødsulykker, men også utforkjøringsulykker og fotgjengerulykker går igjen. Tre av fire omkommer i en personbil.

I 2017 omkom 107 i trafikken, som er det laveste tallet på over 70 år.

I 2015, 2016 og 2017 har Norge hatt de laveste dødstallene i Europa målt både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer. Tallene er Statens vegvesens foreløpige tall. Disse kan i etterkant bli justerte. 

Seks fylker uten dødsulykker

Flest dødsulykker så langt i 2018 har det vært i Møre og Romsdal, Troms, Akershus og Aust-Agder, som alle har tatt to dødsulykker.

Så langt i år har ingen mistet livet på veiene i Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark.  

FÆRRE DØDSULYKKER: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen kan glede seg over et rekordlavt antall drepte i trafikken. Foto: Statens vegvesen.

Av de 16 trafikkdrepte i årets tre første måneder var hele 12 menn.

– Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men samtidig er 16 drepte i trafikken, 16 for mange. Dette handler om langt mer enn tall og statistikk. Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre etter forholdene og overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier vegdirektøren.

Jobber fortsatt for null drepte og skadde

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

– Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, tiltak i virksomheter avhengig av transport, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre blir drept og hardt skadd i trafikken. Ved å alltid kjøre etter forholdene og aldri over fartsgrensen kan hver og en bidra til at døds- og skadetallene fortsetter å synke, er oppfordringen fra Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesen rykker ut og analyserer alle dødsulykkene i trafikken.