Ny konto

Vibeke fikk erstatning for skade under fødsel

Vibeke Brunsell gledet seg til å bli mor for første gang. I stedet ble hun feilbehandlet på sykehuset, og holdt på å dø. Men den tøffeste kampen startet etterpå.

HOLDT PÅ Å DØ: Vibeke Brunsell ble feilbehandlet da hun skulle føde sin datter Nora Christine på Bærum sykehus.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
21.11.2014
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Fødsel Norsk pasientskadeerstatning Tonje Giertsen

– Jeg har vært mye bitter, og hadde aldri søkt om erstatning hvis jeg hadde visst det jeg vet i dag. Denne saken har spist meg opp innvendig, og ødelagt åtte år av livet mitt, forteller Vibeke Brunsell (43). 

Det er mai 2006. Vibeke og samboeren Fred Gonsholt gleder seg til å bli foreldre for første gang. Paret er bosatt i Sandvika, og har fått fødeplass på Bærum sykehus. 

Mandag 15. mai blir gravide Vibeke veldig syk. Hun blir innlagt på Bærum sykehus, og fødselen settes i gang. Klokken 23.45 blir datteren Nora Christine født. 

Ifølge Vibeke husker hun lite av det som skjedde. Men hun husker at datteren var livløs. Nora Christine blir umiddelbart kjørt til Rikshospitalet i Oslo, der hun svever mellom liv og død. Til slutt vinner livet. 

Holdt på å dø

I dag er Nora Christine en frisk og normal jente på åtte år. Mamma Vibeke har derimot omfattende fysiske og psykiske plager. Under fødselen pådro hun seg en alvorlig fødselsskade. 

Skaden ble ikke oppdaget av helsepersonell før etter 11 dager. Det førte til at Brunsell måtte gjennomgå flere operasjoner, og holdt på å dø av bukhinnebetennelse etter store komplikasjoner. 

I dag sliter Brunsell med betydelige ettervirkninger etter feilbehandlingen.

Vibeke forteller også at hun hadde psykiske plager før fødselen, men at feilbehandlingen vesentlig forverret hennes psykiske helsetilstand. 

Dette ville ikke Norsk pasientskadeerstatning (NPE) eller ankeinstansen Pasientskadenemnda tro på. De mente at Staten ikke hadde et erstatningsansvar for de psykiske senskadene Vibeke forteller at hun pådro seg som en følge av feilbehandlingen på Bærum sykehus.

HENTER KREFTER: For Vibeke Brunsell er turer på idylliske Høvikodden i Bærum god terapi. Foto: Henrik Ottersen/Mediamenn.

Opplevde marerittet

– Først holder barnet mitt på å dø under fødselen. I tillegg pådrar jeg meg alvorlige fysiske og psykiske plager som en følge av feilbehandling. Deretter blir jeg fremstilt som en løgner, og må bruke åtte år av livet mitt på å kjempe mot en motpart som i utgangspunktet er til for å ivareta mine rettigheter. Det har vært et mareritt, forteller Vibeke Brunsell. 

43-åringen måtte til slutt kontakte advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og gå rettens vei for å få erstatningen hun mente å ha krav på. 

– Jeg synes Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda har behandlet Vibeke Brunsell på en umenneskelig måte, sier advokat Tonje Giertsen. 

Advokaten forteller at NPE fattet vedtak om Vibekes psykiske plager uten å snakke med henne. De nektet også Vibeke en uavhengig psykiatrisk utredning som kunne belyse om hennes psykiske plager var forårsaket av feilbehandlingen.

Fikk erstatning

26. oktober 2012 konkluderte Asker og Bærum tingrett med at Vibeke Brunsell er påført en varig psykiatrisk invaliditet på 55 prosent på grunn av feilbehandlingen. Tingretten ga henne derfor ytterligere ménerstatning på 554.944 kroner. 

Fra før hadde Brunsell mottatt 450.000 kroner i ménerstatning som en konsekvens av den opprinnelige feilbehandlingen.

«Feilbehandlingen har etter rettens syn vært en nødvendig betingelse for inntreden og forverring av de nevnte psykiatriske sykdommene og at den har vært så vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den», heter det i dommen.

Tingretten støttet seg på en grundig psykiatrisk undersøkelse av Brunsell utført av den rettsoppnevnte medisinske sakkyndige, overlege dr. med. psykiater Jon Johnsen ved Vestre Viken HF Blakstad.

I rapporten konkluderte Johnsen med at det er årsakssammenheng mellom feilbehandlingen på Bærum sykehus, og Brunsells psykiske skader.

REAGERER: – Jeg synes Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda har behandlet Vibeke Brunsell på en umenneskelig måte, sier advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Stor påkjenning

– Pasientskadeordningen skal være objektiv og sørge for at saken blir tilstrekkelig belyst før det fattes vedtak. Her oppleves det som om ordningen arbeider mot skadelidte, sier advokat Tonje Giertsen. 

 Pasientskadenemnda anket først saken, men inngikk forlik med Vibeke Brunsell før ankesaken kom opp i lagmannsretten. 

– Jeg synes Vibeke til tross for mye motgang fra NPE og Pasientskadenemnda har taklet dette bra. Hun er en ressurssterk kvinne som er opptatt av rettferdighet, men prosessen har vært meget belastende for henne, sier advokat Tonje Giertsen. 

Hun forstår godt at Vibeke ikke ønsket å gå gjennom en ny rettsak. 

– Jeg har stor forståelse for at Vibeke ønsket å inngå forlik, slik at hun ble ferdig med saken. Dette har vært en stor påkjenning for henne, og Vibeke har hatt godt av endelig å komme seg videre i livet, sier Giertsen.  

Svarer på kritikken

Direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemda ønsker ikke å kommentere konkrete detaljer i Vibeke Brunsells sak.

– Vibeke Brunsell har brukt åtte år på denne saken, og beskriver prosessen som et mareritt. Har du forståelse for at denne prosessen har vært vanskelig for henne?

– Jeg har stor forståelse for at det er en påkjenning når en sak tar så lang tid som det Brunsell har opplevd. Selv om dette selvsagt ikke er noen trøst for henne, ønsker jeg å presisere at det hører til unntaket at en sak tar så lang tid i vårt system, sier Rose-Marie Christiansen til dinerstatning.no.

SVARER: – Generelt vil jeg si at vi i Pasientskadenemnda er opptatt av at pasientene skal få den erstatningen de har krav på, sier direktør Rose-Marie Christiansen. Foto: Pasientskadenemnda.

Hun avviser advokat Tonje Giertsens påstand om at det i tilfellet til Brunsell virker som om pasientskadeordningen arbeider mot skadelidte. Christiansen forteller at Pasientskadenemnda ikke har en egeninteresse i sakenes utfall, utover at de er opptatt av at like tilfeller bør behandles likt. 

– Generelt vil jeg si at vi i Pasientskadenemnda er opptatt av at pasientene skal få den erstatningen de har krav på. Noen ganger kommer det nye opplysninger underveis i saksgangen, og da må vi se på saken på nytt. Det gjorde vi i denne saken, og dette er bakgrunnen for at en tilleggserstatning er utbetalt, forteller Rose-Marie Christiansen.

– Jeg kan ikke kjøpe tilbake livet mitt

Selv ser Vibeke Brunsell det som en stor seier at hun nå er ferdig med saken.

– For meg har dette aldri handlet om penger. Jeg kan ikke kjøpe tilbake livet mitt uansett hvor mange millioner jeg får. Jeg er skadet og merket for livet. For meg har det vært viktig å plassere dette ansvaret, og få en oppreisning for det som skjedde med meg, sier Vibeke.   

Hun legger ikke skjul på kampen mot pasienskadeordningen har vært verre enn den traumatiske fødselen og påfølgende feilbehandlingen. 

– NPE skal i utgangspunktet være her for meg. I stedet gjør de seg til min verste fiende. De har aktivt motarbeidet meg. De har nektet å høre på min historie. De har fjern-diagnostisert meg. De har kostet meg masse krefter. Og mange tårer. Det har vært veldig tøft, sier Vibeke oppgitt.  

43-åringen velger å fortelle sin historie for å hjelpe andre i samme situasjon. Hun forteller hvor deilig det var den dagen partene inngikk forlik. 

– Det var en tung bør som plutselig ble løftet bort fra mine skuldre. Endelig kunne jeg legge dette bak meg, og gå videre i livet, forteller Vibeke. 

Takker advokaten for god støtte 

Vibeke er sikker på at hun aldri hadde klart seg gjennom åtte lange år uten advokaten sin. 

– Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har vært en bauta for meg i en vanskelig tid, og advokat Tonje Giertsen har stilt veldig opp, ikke bare juridisk, men også som medmenneske. Jeg hadde aldri klart å gjennomføre denne prosessen uten dem, sier hun åpenhjertig. 

Nå velger Vibeke å se fremover. 

– Jeg er så glad for at jeg er ferdig. Nå kan jeg endelig leve livet mitt uten å tenke på denne saken. Jeg skal forsøke å komme meg ut i arbeid, og leve et så normalt liv som mulig. 

– Mitt største ønske i livet er å kunne være en normal mamma for Nora Christine. Det er jeg nå, og det er en seier. For meg er det en seier å være mamma, sier Vibeke Brunsell. 

Les mer om pasientskader her.