Ny konto
Pasientskade og erstatning:

Over 100 kvinner har opplevd svikt i oppfølgingen av brystkreft

I perioden 2011 til i dag har Norsk pasientskadeerstatning gitt medhold i totalt 115 saker der kvinner har fått forsinket diagnose eller feilbehandling av brystkreft.

ALVORLIG: Av 115 saker er det minst 25 av kvinnene som har fått redusert levetiden sin som følge av den forsinkede diagnostikken eller behandlingen. 14 kvinner har dødd som følge av svikten, opplyser Norsk pasientskadeerstatning. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
19.11.2015
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Kreft Norsk pasientskadeerstatning

Det opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding. 

– Dersom disse kvinnene hadde fått riktig diagnose og behandling tidligere, ville de hatt en bedre mulighet for å overleve og bli frisk av brystkreften. Dette er selvfølgelig en stor tragedie for kvinnene og deres nærmeste, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Dødsfall og redusert levetid

Av disse 115 sakene er det minst 25 av kvinnene som har fått redusert levetiden sin som følge av den forsinkede diagnostikken eller behandlingen. 14 kvinner har dødd som følge av svikten.

– Disse kvinnene er noens mor, ektefelle, datter eller søster, og utfallet er en tragedie for dem som rammes. Basert på de sakkyndige vurderingene vi har hentet inn, kunne de alvorlige tilfellene vært unngått med bedre rutiner og årvåkenhet i helsetjenesten, sier Jørstad.

Utilstrekkelig utredning

83 prosent av sakene gjelder svikt i diagnostikken. Her ser vi blant annet eksempler på funn som ikke er fulgt opp eller mangelfull utredning når det gjøres funn. Det er også noen tilfeller av feiltolkning av prøvesvar eller undersøkelser som er gjort.

ERSTATNING: – Dette er selvfølgelig en stor tragedie for kvinnene og deres nærmeste, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning. Foto: NPE.

– Når det gjelder brystkreft vet vi at det er viktig å stille diagnosen så tidlig som mulig. Vi ser i dette materialet eksempler på at utilstrekkelig utredning og manglende evne til å følge opp faresignaler fører til at kreftdiagnoser blir stilt for sent. Resultatet for de aktuelle kvinnene er forlenget sykdomsforløp og i noen tilfeller forkortet levetid.

Svikt i behandlingen

I 17 prosent av sakene har vi gitt medhold etter svikt i behandlingen av kreftsykdommen. Det gjelder for eksempel feilmedisinering eller feil i behandling og undersøkelser.

Utbetalinger

I de 115 sakene som NPE har gått gjennom, er det hittil utbetalt 71 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Erstatningsbeløpene dekker økonomisk tap for pasienten og også tap av forsørger i noen tilfeller.

Det er gitt menerstatning til flere av kvinnene for å kompensere for redusert livskvalitet den forsinkede diagnostikken og behandlingen har ført til.

Alder

Snittalderen på kvinnene i disse sakene er 51 år. Den yngste av kvinnene som er tilkjent erstatning er 25 år, mens den eldste er 92 år.