Ny konto
Pasientskade og erstatning:

Økt kjennskap til NPE fører til flere meldte saker

Siden privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009, opplever Norsk pasientskadeerstatning (NPE) en dobling av erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten.

ERSTATNINGSSAKER: Tannleger og tannlegespesialister utgjør 54 prosent av sakene. 17 prosent av sakene gjelder kirurger. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
20.05.2016
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

– Det er bra at flere nå kjenner til at de kan henvende seg til oss dersom de mener at de har fått en skade etter feilbehandling i den private helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Enkelt å søke om erstatning

Jørstad mener det ikke nødvendigvis er flere skader som gjør at antallet saker øker, men at økningen nok skyldes at folk nå har bedre kunnskap om mulighetene for å søke erstatning.

– I dag melder man erstatningskrav kun til NPE, enten det er skader som har skjedd i offentlig eller privat helsetjeneste. Dessuten er vi i NPE opptatt av å synliggjøre at vi har en god erstatningsordning. Dette gjør det sannsynligvis enklere for pasientene å orientere seg, forteller han.

Ny rapport om privat helsetjeneste

NPE er nå ute med en rapport, der alle sakene som gjelder privat helsetjeneste er omtalt. I perioden 2009-2015 har NPE mottatt 3113 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste. 867 erstatningssøkere har i denne perioden fått 133 millioner kroner i erstatning.

Flest tannlegesaker

Tannleger og tannlegespesialister utgjør 54 prosent av sakene. 17 prosent av sakene gjelder kirurger.

– Den vanligste behandlingen i privat helsetjeneste er jo tannbehandling, derfor ser vi også at de fleste sakene gjelder klager på dette, sier Jørstad.

Kirurgisaker

Plastikkirurgi utgjør nesten halvparten av alle vedtakene innenfor saker der pasienter har fått kirurgisk behandling. Ortopedi står for 35 prosent. De ortopediske inngrepene dekker et stort spekter av saker fra ryggkirurgi til operasjon av skjeve tær. Forskjellige former for knekirurgi utgjør den største andelen med 32 prosent av ortopedisakene.

FLERE MELDTE SAKER: Rolf Gunnar Jørstad er direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Foto: NPE.

Svikt i behandlingen

76 prosent av de 867 medholdssakene skyldes svikt i behandlingen. Det kan dreie seg om mangelfull oppfølging, det kan være benyttet feil behandlingsmetode, eller at man har fått behandling selv om det ikke var grunnlag for behandlingen.

– Dette er skader som vi mener burde vært unngått. Vi må huske på at for alle som får en pasientskade som skyldes svikt, så er det alvorlig. Det er derfor viktig at de enkelt kan melde saken sin til NPE, sier Jørstad.

Avslag

Litt over halvparten av de 1508 avslagssakene er begrunnet med at det ikke har vært feilbehandling, som er et av vilkårene for å få erstatning. I de sakene har pasienten fått en skade, men skaden har oppstått til tross for at det har vært gitt riktig behandling.

I 36 prosent av avslagssakene er begrunnelsen at pasienten ikke har fått en skade av behandlin­gen. Pasientens tilstand/plager skyldes da f.eks. selve grunn­lidelsen eller forhold ved pasienten selv.

Utbetalinger

NPE har utbetalt 133 millioner kroner i erstatninger. I tannlegesakene er det utbetalt 43 millioner kroner. Kirurgisakene står for 28 millioner kroner, mens saker som involverer andre legespesialister står for 30 millioner kroner av erstatningene som er utbetalt.

– Erstatningene dekker i hovedsak økonomisk tap i form av tapt inntekt og påførte merutgifter. Har man fått en stor og varig skade, kan man også få menerstatning, sier Jørstad.