Ny konto
Pasientskade og erstatning:

Økning i meldte saker til NPE

Norsk pasientskadeerstatning har hatt en stor økning i antall meldte saker i første kvartal 2017 fra pasienter som mener at de har fått en skade etter feilbehandling. Sammenlignet med samme periode i 2016 er økningen på 26 prosent.

SAMMENSATT: Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) påpeker at det er vanskelig finne en bestemt årsak til økningen i saksmengden NPE nå opplever. Ilustrasjonsfoto: Shutterstock.com.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.04.2017
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

– Dette er en betydelig økning, sier direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Rolf Gunnar Jørstad, som er glad for at mange kjenner til og benytter erstatningsordningen.

Jørstad påpeker at det er vanskelig finne en bestemt årsak til økningen i saksmengden NPE nå opplever. Det skriver NPE i en pressemeldig. 

– Vi mener nok at det har vært mørketall, og den utviklingen vi nå ser kan tilsi at flere av de som tidligere ikke tok kontakt med NPE nå melder kravet sitt. En årsak til det kan være at helsepersonell har blitt stadig flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for å få erstatning etter feilbehandling, sier Jørstad.

Han peker også på at økningen kan bety at NPE i større grad også når frem med informasjon om ordningen til berørte personer.

– Det er også grunn til å tro at folk generelt sett er mer rettighetsbevisste, og at dette bidrar til at vi har mottatt mange saker hittil i år, sier Jørstad.

Økning i medieoppmerksomhet

I vinter har pasientskadeordningen også fått mye medieoppmerksomhet. Jørstad mener de innslagene som omtaler ordningen på en positiv måte kan bidra til at flere melder saken sin til NPE.

FLERE SAKER: – Det er grunn til å tro at folk generelt sett er mer rettighetsbevisste, og at dette bidrar til at vi har mottatt mange saker hittil i år, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning. Foto: NPE.

– Et godt eksempel på dette er TV2s oppslag i mars om kvinner som har opplevd at prøvesvar av celleprøve fra livmorhalsen har blitt feiltolket, der historien til Thea Steen og andre kvinner ble trukket frem. Servicesenteret vårt, som tar imot henvendelser fra personer som har spørsmål om NPE, opplyser om en økning i antall henvendelser spesielt knyttet til forsinket kreftdiagnose etter disse oppslagene, forteller Jørstad.

Må justere prognosene for mottatte saker

NPE vil nå se på prognosene for mottatte saker i hele 2017.

– Fortsetter denne utviklingen, kan det være at vi vil motta så mye som 7000 saker i løpet av året. I så fall vil det være ny rekord for ett år og betydelig mer enn de 5627 sakene vi mottok i 2016, sier Jørstad.

– En slik utvikling stiller store krav til oss med tanke på å motta og behandle sakene effektivt og godt, fortsetter han.

Jørstad understreker at det er viktig at befolkningen kjenner til pasientskadeordningen og at ordningen oppleves som tilgjengelig.

– I Norge kan man enkelt og kostnadsfritt få vurdert om man har krav på erstatning for en pasientskade. Det er et godt system, og det er positivt å se at mange bruker ordningen, avslutter direktør Jørstad.