Ny konto
Pasientskade og erstatning:

Økning i antall mottatte saker hos NPE første halvår

Første halvdel i 2017 har NPE mottatt 3175 saker og utbetalt 526 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

ØKNING: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt en økning på ni prosent på mottatte saker sammenlignet med første halvår i 2016. Totalt har NPE utbetalt 526 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
28.08.2017
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt en økning på ni prosent på mottatte saker sammenlignet med første halvår i 2016. Det opplyser NPE i en pressemelding.

– Dette er en økning som viser at flere nå kjenner til og bruker erstatningsordningen, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Jørstad sier det er bra at flere kjenner til at de kan henvende seg til NPE hvis de mener at de har fått en skade etter feilbehandling i helsetjenesten.

– Økningen i antall mottatte saker kan tilsi at flere av de som tidligere ikke tok kontakt med NPE nå melder kravet sitt. En årsak til det kan være at helsepersonell har blitt stadig flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for å få erstatning etter feilbehandling, sier Jørstad.

Han peker også på at økningen kan bety at NPE i større grad også når frem med informasjon om ordningen til berørte personer.

– Fortsetter denne utviklingen, ser det ut til at vi vil motta rundt 6300 saker i løpet av året, sier Jørstad. Det vil i så fall være en økning på 12 prosent sammenlignet med 2016.

STORE BELØP: – Dette er en økning som viser at flere nå kjenner til og bruker erstatningsordningen, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. Foto: NPE.

Det er pasienter og pårørende som mener at behandlingssvikt i helsetjenesten har ført til en pasientskade som melder saker inn til NPE. Det er flest erstatningskrav knyttet til skader etter ortopedisk behandling og oppfølging av kreft. Fra den private helsetjenesten er det flest saker som gjelder skader etter tannbehandling.

Større utbetalinger

526 millioner kroner i erstatninger er utbetalt til pasienter og pårørende hittil i år. Erstatningsutbetalingene ligger fire prosent over første halvår i 2016.

– Det er fortsatt litt tidlig å si hvor dette ender, men det meste taler for at vi i år kommer til å utbetale rundt en milliard kroner i erstatninger, sier Jørstad.

Erstatningene dekker blant annet utgifter, inntektstap, menerstatning og tap av forsørger.

– Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem, i tillegg til at de pasientene som har fått omfattende og varige skader får en utbetaling for redusert livskvalitet. Vi vet at det det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden er viktig for å komme seg videre, og det er jo nettopp dette erstatningsordningen skal sørge for, sier Jørstad.

Erstatningsbeløpene varier fra minstebeløpet på 10.000 kroner, til millionutbetalinger i saker der feilbehandlingen har ført til omfattende og varig skade på pasienten.