Ny konto
Pasientskade og erstatning:

NPE vurderer gamle vaksinesaker på nytt

Norsk pasientskadeerstatning har bestemt seg for å gjenåpne gamle svineinfluensa-saker for ny vurdering. Årsaken er at voksne kan utvikle narkolepsi lenge etter vaksinasjonen.

ÅPNER OPP: Ny kunnskap viser at voksne kan utvikle narkolepsi så sent som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Derfor velger Norsk pasientskadeerstatning (NPE) å vurdere gamle vaksinesaker på nytt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
12.12.2016
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Mona Næverdal Norsk pasientskadeerstatning

Ny kunnskap viser at voksne kan utvikle narkolepsi så sent som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Derfor velger Norsk pasientskadeerstatning (NPE) å vurdere gamle vaksinesaker på nytt. 

Dette skriver etaten i en pressemelding. 

Tidligere har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, må ha fått symptomer innen åtte måneder for at årsaksammenheng skal anses bevist. 

– Vi endrer derfor nå praksisen vår, og går på nytt gjennom alle sakene der voksne har fått avslag fordi symptomene på narkolepsi har oppstått etter åtte måneder, sier avdelingsdirektør i NPE, Gorm Are Grammeltvedt.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Ny kunnskap får konsekvenser 

Ifølge NPE har de god kontakt med erstatningsordningene i de andre nordiske landene, og følger utviklingen på vaksineområdet tett.  

Den svenske erstatningsordningen for legemiddelskader gir nå erstatning i saker der erstatningssøker har fått symptomer på narkolepsi inntil to år etter vaksineringen.

ENDRER PRAKSIS: – Vi endrer nå praksisen vår og tar utgangspunkt i at symptomene kan starte senere enn det vi tidligere har lagt til grunn, sier Gorm Are Grammeltvedt i NPE. Foto: NPE.

– Vi endrer nå praksisen vår og tar utgangspunkt i at symptomene kan starte senere enn det vi tidligere har lagt til grunn, sier Grammeltvedt.

Går gjennom tidligere avgjorte saker 

– Vi har gått gjennom alle sakene vi har behandlet der voksne har fått avslag fordi symptomene på narkolepsi har oppstått etter åtte måneder. Vi vil nå vurdere på nytt sakene der symptomene startet senere enn åtte måneder, sier Grammeltvedt.

Han forteller at det dreier seg om få saker, og at personene det gjelder vil bli kontaktet.

NPEs avgjørelse om å gå gjennom gamle vaksinesaker på nytt, får ingen konsekvenser for saker som gjelder narkolepsi hos barn. I disse sakene har NPE i lang tid lagt til grunn at symptomene kan starte inntil to år etter at vaksinen er tatt.

– Har oppdaget mange bivirkninger

Mona Næverdal er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett.

Næverdal forteller at det i utgangspunktet ikke skal være vanskelig å få erstatning etter bivirkninger av en vaksine som Pandemrix.

– Bevisterskelen er bevisst lagt lavt fra lovgivers side fordi det er i samfunnets interesse å hindre spredning av smittsomme sykdommer gjennom vaksineprogrammer, og for å sikre oppslutningen om helsemyndighetenes vaksineprogrammer, sier advokat Mona Næverdal til dinerstatning.no.

Hun mener at Pandemrix i ettertid har vist seg å gi ganske mange bivirkninger, deriblant en rekke tilfeller av narkolepsi hos barn og voksne. 

– Likevel har veien til erstatning vist seg å være for lang for mange, av og til forgjeves, også for dem som har utviklet narkolepsi. Noen har også fått avslag fra NPE fordi symptomene på narkolepsi oppsto «for sent», sier erstatningsadvokaten.

EKSPERT: Advokat Mona Næverdal i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. Foto: advhi.no.

Gledelig initiativ

Hun synes det er gledelig at NPE nå gjenopptar noen av erstatningssakene på grunn av «ny kunnskap».  

– NPE holder imidlertid kortene tett til brystet, og har ikke offentliggjort hvilken kunnskap de sitter på som er ny. Det eneste som fremkommer fra NPE er at symptomer på narkolepsi hos voksne kan oppstå så lenge som to år etter at vaksinen ble gitt, sier Næverdal. 

Advokaten forteller at NPE tidligere har gitt avslag til alle voksne pasienter med symptomdebut senere enn åtte måneder. 

Hun ønsker derfor svar på følgende spørsmål fra NPE:  

  1. Kan vi gå ut fra at den forskningen som nå foreligger er «den endelige sannheten? 
  2. Kan man være sikker på at alle erstatningssaker fanges opp? 
  3. Hvorfor går ikke NPE ut med en oppfordring til å melde inn slike saker?

– Siste ord er neppe sagt i disse sakene. Allerede etter få år ser vi at det foreligger ny forskning som endrer vedtatte sannheter om vaksinen. Ny kunnskap gir derfor håp om at flere på sikt kan vinne frem etter først å ha fått uberettiget avslag på erstatning, sier erstatningsadvokat Mona Næverdal.

Les mer om pasientskader her.