Ny konto
Pasientskader:

NPE betalte ut nesten en milliard i erstatning

Årstallene 2017 for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at mottatte saker og utbetalinger ligger stabilt sammenlignet med 2016.

FIKK ERSTATNING: I 2017 utbetalte Norsk Pasientskadeerstatning 979,4 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.01.2018
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

NPE fikk 5823 nye saker og betalte ut kr 979,4 millioner kroner i erstatninger i 2017. 

– 2017 har vært et år som ligner mye på foregående år, uten store økninger eller nedganger i verken mottatte saker eller utbetalinger, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Liten økning i antall meldte saker

I begynnelsen av 2017 så det ut til at NPE ville ta imot rekordmange saker.

– Antallet mottatte saker flatet ut utover året, slik at det totalt gjennom hele året ble en mindre økning, sier Jørstad.

Totalt mottok NPE 5823 nye saker, en økning på 3,5 prosent fra 2016 til 2017. Dette er for øvrig det høyeste antallet nye saker NPE har mottatt i løpet av ett år.

Erstatningsutbetalinger

I 2017 utbetalte NPE 979,4 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

– Dette er 7,6 millioner kroner mindre enn i 2016, noe som i vår sammenheng er lite. En sak med stor erstatningssum kan alene kan utgjøre denne forskjellen, sier Jørstad.

STORE BELØP: Rolf Gunnar Jørstad er direktør i Norsk Pasientskadeerstatning. Foto: NPE.

Ser vi på de sakene som fikk endelig utbetaling i 2017, er snitterstatningen på rundt 744 000 kr. Dette snittet er nesten helt uendret fra 2016. Erstatningssummene varierer fra minstebeløpet på 10 000 kroner til flere millioner kroner, etter som hvor stort tap og varig men hver enkelt erstatningssøker har.

Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem, i tillegg til at de pasientene som har fått omfattende og varige skader får en utbetaling for redusert livskvalitet.

– Vi vet at det det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden er viktig for å komme seg videre, og det er jo nettopp dette erstatningsordningen skal sørge for, sier Jørstad.