Ny konto

Mener NPE sikrer likebehandling av pasienter

Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i Norsk Pasientskadeerstatning mener at etaten sikrer likebehandling av pasienter som søker om erstatning.

LIK BEHANDLING:- Tabellen bidrar til likebehandling for alle pasienter i landet, uansett om de har advokat eller ikke, sier Anne-Mette Gulaker til dinerstatning.no. Foto: NPE.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
03.07.2017
Kategori
Pasientskader
Emner
Norsk pasientskadeerstatning

Avdelingsdirektøren er ikke enig i advokat Mona Næverdals kritikk av NPEs interne invaliditetstabell. 

– Tabellen bidrar til likebehandling for alle pasienter i landet, uansett om de har advokat eller ikke, sier Anne-Mette Gulaker til dinerstatning.no.

Les advokat Mona Næverdals kommentar her:

Skadelidte kommer dårligere ut med NPEs nye invaliditetstabell 

Gulaker mener Næverdals kommentar bærer preg av å markedsføre egne advokattjenester.

– Det er riktig som advokat Mona Næverdal skriver, at dagens forskrift om ménerstatning ikke beskriver alle typer skader. Forskriftens svar på dette er at man da må finne sammenlignbare tilstander blant de skadene som er beskrevet i forskriften, mener Gulaker. 

Avdelingsdirektøren forteller at dagens forskrift er formulert for å dekke ménerstatning ved yrkesskader. 

– Vi erfarer at det er særlig mange typer pasientskader som ikke er beskrevet. Dette gjør det utfordrende for oss å sikre likebehandling av pasienter som får de samme skadene, sier hun. 

Veiledning om å vurdere mén 

NPE venter på en revisjon av dagens forskrift om menerstatning. Inntil den er på plass mener Gulaker at det er fornuftig å lage en veiledning om hvordan NPE skal vurdere en del skader, som ikke er beskrevet i dagens forskrift. 

– I dette arbeidet har vi brukt den teknikken som forskriften sier vi skal bruke, vi sammenligner den aktuelle skaden med skader som er beskrevet i forskriften. Basert på dette finner vi hvor stort men pasienten har fått, sier NPE-direkøren. 

Hun sier at et bredt utvalg av medisinske spesialister har deltatt i arbeidet med å lage invaliditetstabellen, og at etaten ønsker å være åpne om vurderingene de gjør, for å skape en felles forståelse av hvordan et mén skal fastsettes. 

– Hensikten med å supplere dagens forskrift om ménerstatning, er å sikre at den enkelte pasient får en riktig vurdering av sin skade. Den vurderingen skal være basert på et bredere og mer solid grunnlag enn den vurderingen en enkeltstående sakkyndig gjør av skaden, opp mot dagens forskrift. Dette styrker kvaliteten i saksbehandlingen og sikrer likebehandling av alle erstatningssøkere, mener Gulaker. 

– Målet er å gi riktig erstatning

– NPEs mål er å gi riktig erstatning til alle pasienter som opplever å få en skade på grunn av behandlingssvikt. Vi har erfarne og kompetente medarbeidere som jobber med erstatningsoppgjør og vi utbetaler rundt en milliard kroner i erstatning hvert år, sier hun. 

– Vi har ingen interesse i å begrense erstatningsbeløpene. Å påstå at vi er en motpart og ikke er til for de som skal ha pasientskadeerstatning, er en påstand bare advokatstanden tjener på, sier avdelingdirektør Anne-Mette Gulaker.