Ny konto

Har betalt ut seks millioner i erstatning etter øyelaser

Norsk Pasientskadeerstatning har betalt ut seks millioner kroner i erstatning etter øyelaser i privat helsetjeneste.

FIKK ERSTATNING: Synsforstyrrelser, dårligere mørkesyn, sviende øyne og lysømfintlighet er de hyppigste plagene som ble rapportert av de 27 erstatningssøkerne som fikk medhold. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
09.04.2018
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning Øyelaser

27 av 105 erstatningssaker er gitt medhold, opplyser Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding. 

I vedtakene fra 2009 til 2017 var litt over halvparten av de 105 erstatningssøkerne nærsynte, en tredel var langsynte og resten hadde skjeve hornhinner. De fikk utført laserbehandlingen for å slippe å bruke briller eller linser.

Synsforstyrrelser, dårligere mørkesyn, sviende øyne og lysømfintlighet er de hyppigste plagene som ble rapportert av de 27 erstatningssøkerne som fikk medhold. 

I en tredel av sakene kom NPE fram til at erstatningssøkerne ikke skulle vært behandlet med øyelaser, fordi de hadde tilstander som gjorde at de ikke var egnet for denne behandlingsmetoden. 

Manglende informasjon og teknisk svikt 

I omtrent like mange saker hadde de fått mangelfull informasjon om risikoen for komplikasjoner, eller om alternative behandlingsmetoder.

Andre saker gjelder mangelfull journalføring, eller at behandlingsstedet ikke hadde sendt inn verken journal eller uttalelse til NPE. Noen få medhold gjelder infeksjon. Ett medhold dreier seg om teknisk svikt ved apparatet.

De 78 avslagene er i hovedsak begrunnet med at det ikke var svikt i behandlingen. Det var grunnlag for behandlingen, som ble utført i tråd med god medisinsk praksis. 

Vedvarende behov for briller/linser, dårligere mørkesyn, tørre øyne og lysømfintlighet er kjente komplikasjoner etter øyelaser, og innenfor hva som må aksepteres, mener NPE

Fikk medhold etter laseroperasjon av langsynthet  

En mann fikk korrigert synet på begge øyne ved hjelp av laseroperasjon (LASIK). Han måtte opereres flere ganger på det ene øyet og resultatet ble at han fikk synsforstyrrelser, med dobbeltsyn og smerter. Han søkte erstatning for det dårlige resultatet. 

Mannen hadde vært operert for langsynthet noen år tidligere. Han var ikke fornøyd med resultatet, da han hadde brytningsfeil på begge øyne. Han oppsøkte derfor en privat øyelegeklinikk med ønske om ny laserbehandling for å rette på dette. 

Etter operasjonen var han fornøyd med resultatet på høyre øye, men på venstre øye var det øket hornhinneskjevhet og innvekst av overflateceller i hornhinnen. Det ble derfor gjort to nye laseroperasjoner for å prøve å fjerne disse ujevnhetene, men tilstanden ble bare verre.

Mannen fikk etter dette øket tørrhet i øyet, dobbeltsyn, hornhinneskjevhet, smerter ved øyet og tidvis hodepine. Han ble tilbudt ytterligere behandling, men takket nei.

NPEs vurdering: En sakkyndig spesialist i øyesykdommer vurderte saken.

NPE mente at det ikke var grunnlag for å gjøre LASIK behandlingene, da mannens syn var innenfor det normale, og kunne reguleres med lesebriller, slik det er vanlig å gjøre i hans alder. NPE mener det er kjent at laseroperasjoner ved langsynthet kan gi innvekst av overflateceller i hornhinnen og øket hornhinneskjevhet, som igjen gir uklart syn.

NPE mente videre at det var uklart hvilken informasjon mannen hadde fått på forhånd, fordi notatene i journalene var mangelfulle. På grunn av dette var det også vanskelig for NPE å bedømme om operasjonene var gjort etter god medisinsk praksis.

NPE la til grunn at mannen ikke ville latt seg operere dersom han var godt informert. Manglende dokumentasjon for hvordan inngrepene ble utført, gikk også i mannens favør. Dersom mannen ikke hadde gjennomgått disse operasjonene, ville han ikke hatt plager med tørre øyne og synsforstyrrelser.

NPEs konklusjon: Mannen har rett til erstatning.

Fikk avslag på erstatning etter laseroperasjon av langsynthet

En kvinne som var langsynt, ønsket operasjon for å slippe å være avhengig av briller. Hun fikk utført laseroperasjon av begge øynene med bruk av metoden LASIK. Operasjonen var uten komplikasjoner, men etter inngrepet opplevde hun at synet ble dårligere og at øynene føltes tørre. I tillegg hadde hun til tider store smerter.

Behandlingsstedet ga henne tilbud om oppfølging, men dette ønsket hun ikke, da hun var redd for å få enda flere plager. Hun ble senere utredet ved et annet behandlingssted. 

NPEs vurdering: En sakkyndig spesialist i øyesykdommer vurderte saken.

NPE mente at laseroperasjonen ble utført i tråd med god medisinsk praksis. Inngrepet førte til at kvinnen fikk dårligere syn, tørre øyne og smerter. Det er dokumentert at kvinnen i forkant av operasjonen fikk informasjon om mulige komplikasjoner.

Forbigående tørre øyne er en svært vanlig følge av LASIK. Varige plager med dette er en sjelden, men likevel en kjent komplikasjon. Selv om hun fikk en svært plagsom komplikasjon på grunn av inngrepet, er den innenfor den risikoen som NPE mente hun måtte akseptere ved inngrepet.

NPEs konklusjon: Kvinnen fikk ikke medhold i kravet om erstatning.

Dette er LASIK

LASIK er en operasjonsmetode som går ut på å behandle hornhinnen med laser for å korrigere brytningsfeil i øynene, som nærsynthet og langsynthet. Metoden går ut på å skjære løs en tynn lapp av hornhinnen, løfte denne lappen, og behandle det underliggende vevet i hornhinnen med laser.

Kilde: NPE