Ny konto
Får erstatning for pasientskade:

Grethe får erstatning fordi hun ble narkoman

Legene ga Grethe Høiland fra Ålesund så store mengder med vanedannende medikamenter at 53-åringen ble rusmisbruker. Nå får hun erstatning.

GLAD: - Jeg er veldig glad for NPEs avgjørelse. Dette er et stort skritt i riktig retning. For meg er det viktig å bli trodd, sier Grethe Høiland til dinerstatning.no. Foto: Privat.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
28.11.2016
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Mona Næverdal Norsk pasientskadeerstatning

Gjennom flere år levde Grethe Høiland (53) fra Ålesund med ett mål: Å skaffe seg dagens dose med vanedannende medikamenter. 

Men Grethe kjøpte ikke legemiddelet Ketorax eller andre morfinpreparater på gaten. Hun fikk det på resept. I flere år fikk Høiland skrevet ut store mengder med morfinpreparater og andre vanedannende medikamenter av flere leger på Sunnmøre.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Dinerstatning.no har tidligere omtalt Grethe Høilands historie. Hun het da Grethe Iversen, men har nå tatt tilbake sitt tidligere etternavn. 

Les også: – Legene gjorde meg til narkoman

Nå har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt 53-åringen rett til erstatning.

– Jeg er veldig glad for NPEs avgjørelse. Dette er et stort skritt i riktig retning. For meg er det viktig å bli trodd, sier Grethe Høiland til dinerstatning.no.

Kontaktet advokat – får erstatning

Det var i 2007 som marerittet startet. Grethe gikk gjennom en livskrise. Hun mistet sin svigerinne og bror i løpet av 11 måneder. 53-åringen var langt nede psykisk, og fikk sterke magesmerter. Hun ble også diagnostisert med en blødersykdom, noe som resulterte i en rekke sykehusinnleggelser. 

Det var i denne perioden Høiland ble smertebehandlet med Ketorax. Ketorax er et legemiddel som tilhører opioidgruppen som brukes mot sterke smerter, for eksempel etter operasjon, ved gallestensanfall, kreftsmerter eller andre sterke smerter. 

– Det ble starten på et helvete, forteller Grethe. 

TUNGT: – Veien tilbake til livet har vært tung og lang. Det er vondt å tenke på prisen jeg har betalt. I dag klarer jeg ikke å jobbe, og bor i omsorgsbolig på et aldershjem. For meg dreier kampen for erstatning seg om rettferdighet og verdighet, sier Høiland. Foto: Fridgeir Walderhaug/Dagbladet.

Etter flere år som avhengig av sterke vanedannende medisiner, ble Høiland etter hvert rusfri. I 2014 kontaktet hun Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som har spesialkompetanse på bistand i erstatningssaker mot forsikringsselskaper og andre skadevoldere.

– Jeg var ikke i stand til å ta vare på meg selv i perioden jeg var avhengig av smertestillende medisiner, men jeg forsto at det som skjedde var alvorlig galt. Derfor tok jeg vare på alle dokumenter i saken. Jeg bestemte meg for at én dag skulle jeg få oppreisning, sier hun.

For Grethe er det vanskelig å holde tårene tilbake når hun forteller om tiden som rusmisbruker.

– Veien tilbake til livet har vært tung og lang. Det er vondt å tenke på prisen jeg har betalt. I dag klarer jeg ikke å jobbe, og bor i omsorgsbolig på et aldershjem. For meg dreier kampen for erstatning seg om rettferdighet og verdighet, sier Høiland. 

 Ny medisinsk vurdering endret saken

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen var kritiske til den medisinske vurderingen utført av en spesialist i allmennmedisin, som hevdet utskrivingen av store mengder sterkt vanedannende medikamenter til Grethe Høiland var innenfor «vanlige prinsipper».

Derfor gikk NPE med på å innhente en ny medisinsk vurdering i saken fra en anestesiolog, som er spesialist i smertemedisin. Denne legen kom frem til en helt annen konklusjon. 

– Den nye medisinske vurderingen slo fast at forskrivningen av avhengighetsskapende medikamenter i perioden april 2010 til årsskiftet 2012/2013 ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Spesielt kritiseres praksisen der pasienten selv fikk utskrevet slike preparater til injeksjon, og det i store mengder. Den nye medisinske vurderingen sier også at utskrivingen av medikamenter burde vært lagt opp på en annen måte helt fra 2007, sier advokat Mona Næverdal til dinerstatning.no.

Næverdal er ekspert på pasientskadeerstatning og erstatningsrett, og bistår Høiland i saken. Advokaten har tidligere jobbet 13 år i NPE og Pasientskadenemnda. 

Har kun fått delvis medhold 

Høiland søkte NPE om erstatning for å ha blitt overmedisinert med smertestillende medikamenter i perioden 2007-2011, men har kun fått delvis medhold i dette.

I vedtaket datert 30. september, skriver NPE at Høiland ikke har rett til erstatning for medisineringen i perioden 2007-2010 fordi «helsehjelpen i det vesentlige har vært i tråd med god praksis», og forskrivningen «i hovedsak har vært på indikasjon».

EKSPERT: Advokat Mona Næverdal i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. Foto: advhi.no.

NPE mener imidlertid at medikamentforskrivningen ikke har vært i tråd med god praksis fra høsten 2010 til nyåret 2012.

«Vi har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger en svikt i helsehjelpen i den forstand at det i deler av perioden har blitt forskrevet for mye smertestillende midler i kombinasjon med andre vanedannende midler», skriver NPE. 

Varsler klage på vedtaket

Advokat Mona Næverdal er glad for at Høiland nå har fått delvis medhold. Likevel er hun ikke helt fornøyd med resultatet. 

– Jeg mener NPEs vedtak ikke er i tråd med det den sakkyndige legen skriver i rapporten når de ikke gir Høiland rett til erstatning for hele perioden. Derfor kommer vi til å klage på vedtaket, sier Næverdal. 

Advokaten forteller at Høiland etter avtale med NPE vil vente med dette til etter erstatningsutmålingen for å se om det kan ha betydning for saken.

Hvor mye Høiland kan ha krav på i erstatning er ennå ikke klart.

– Vi utreder nå saken nærmere for å kartlegge hvilke økonomiske utgifter og varige skader Høiland har blitt påført som en følge av dette, sier Næverdal. 

Blir nektet utgifter til advokathjelp

Grethe har søkt NPE om å få dekket utgifter til advokat, men har ikke blitt hørt. Både NPE og klageinstansen Helseklage mener at 53-åringen er fullt i stand til å ivareta sine egne interesser.

– Dette er en komplisert sak både medisinsk og juridisk. Jeg hadde aldri klart å vinner frem uten hjelp fra Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, sier hun.

Selv synes advokat Næverdal at det er underlig at NPE nekter å dekke Høilands utgifter til juridisk bistand når NPE selv har brukt 2,5 år på å behandle saken.

– Det er uforståelig at NPE mener at folk flest kan ivareta sine egne interesser, når det må advokater med spesialkompetanse til for å få NPE til å innhente en ny medisinsk vurdering som deretter snur hele saken. En sak som dette er veldig vanskelig for vanlige folk å håndtere selv, sier Næverdal.

Les mer om pasientskader her. 

Mener advokat ikke var avgjørende for utfallet

Selv mener NPE at advokathjelp ikke har vært avgjørende for utfallet i Høilands sak. 

– Det var konklusjonene til Helsetilsynet som var årsaken til at vi innhentet en ny medisinsk vurdering. I tillegg har Høiland selv gitt mange og gode innspill direkte til NPE som har vært viktige for oss. Vi mener at det at Høiland har hatt advokat ikke har vært avgjørende for utfallet av saken, sier kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg, til dinerstatning.no.

IKKE ENIG: Kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning mener at advokathjelp ikke har vært avgjørende for utfallet i Høilands sak. Foto: NPE.

– For øvrig er reglene slik at vi kun i spesielle tilfeller kan dekke advokatutgifter når vi vurderer om erstatningssøkeren har rett til erstatning eller ikke. Når vi arbeider med å fastsette erstatningen derimot, dekker vi søkers kostnader til advokat, og det gjør vi også for Høiland, sier kommunikasjonsdirektøren.

Lover å kjempe videre

Selv om Grethe Høiland har fått tent en gnist av håp i en vanskelig situasjon, er hun ikke fornøyd med at NPE verken gir henne fullt medhold eller dekker hennes advokatutgifter.

– Jeg burde aldri fått utskrevet så sterke vanedannende medikamenter i så store mengder over tid. Det var legene som bidro til at jeg utviklet en avhengighet til sterke vanedannende medikamenter. De ødela livet mitt, sier Grethe.

Hun sliter i dag med hukommelses- og konsentrasjonsvansker, samt dårlig samvittighet overfor sine tre voksne barn. 

53-åringen forteller at det å måtte forholde seg til denne saken mot en så formidabel motstander, har vært veldig belastende, og at hun har blitt helt utslitt både psykisk og fysisk.  

– Jeg har mistet så mye, og kommer aldri tilbake til livet slik det en gang var. Men jeg gir meg ikke før jeg får erstatningen jeg har krav på, sier viljesterke Grethe Høiland.