Ny konto

Flere klager til NPE etter behandling i privat helsetjeneste

Stadig flere pasienter krever erstatning etter behandling i den private helsetjenesten.

SKADET HOS TANNLEGEN: Skader etter behandling hos tannleger og tannlegespesialister utgjør 58 prosent av sakene. 16 prosent av sakene gjelder skader etter kirurgi. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
25.06.2018
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

Nye tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser en økning på nærmere åtte prosent fra 2016 til 2017 i antallet meldte erstatningssaker. Tallene er hentet fra en ny rapport utarbeidet av NPE, der alle sakene som gjelder privat helsetjeneste er omtalt. 

I perioden 2009-2017 har NPE mottatt 4591 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste. 1167 erstatningssøkere har i denne perioden fått 195 millioner kroner i erstatning.

Fra privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009, har antallet meldte saker økt hvert år. Andelen har steget fra sju prosent i 2009 til 13 prosent i 2017.

– Veksten kan sannsynligvis forklares med økende kjennskap til at hvis du har fått en skade etter feilbehandling i privat helsetjeneste, har du samme mulighet til å søke NPE om pasientskadeerstatning som når du har fått en skade etter behandling i den offentlige helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. 

– Vi kan heller ikke se bort fra at en viss økning i bruk av private helsetjenester påvirker antallet saker vi mottar, påpeker han.

STORE BELØP: Rolf Gunnar Jørstad er direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Foto: NPE.

Jørstad sier det er bra at flere kjenner til at de kan henvende seg til NPE hvis de mener at de har fått en skade etter feilbehandling i den private helsetjenesten.

Tannskader og plastiskkirurgi

Skader etter behandling hos tannleger og tannlegespesialister utgjør 58 prosent av sakene. 16 prosent av sakene gjelder skader etter kirurgi. 

– Den vanligste behandlingen i privat helsetjeneste er tannbehandling, derfor er det også naturlig at vi ser at de fleste sakene gjelder skader etter slik behandling, sier Jørstad.

Skader etter plastikkirurgi utgjør nesten halvparten av alle vedtakene som omhandler kirurgisk behandling. Den nest største gruppen innen saker som gjelder kirurgi er skader etter ortopedisk behandling. Forskjellige former for knekirurgi utgjør den største andelen av ortopedisakene.

89 prosent av de 1167 medholdssakene skyldes svikt i behandlingen. Det dreier seg om feil behandlingsteknikk/metode, ufullstendig eller ikke igangsatt behandling, eller at man har fått behandling det ikke var grunnlag for.

Fikk avslag

2110 erstatningskrav ble avslått i perioden 2009-2017. Litt over halvparten av avslagssakene er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen. 

I de sakene har det skjedd en pasientskade, men skaden har oppstått til tross for at det har vært gitt riktig behandling. 

I 35 prosent av avslagssakene er begrunnelsen at pasienten ikke har fått en skade av behandlingen. Plagene skyldes da enten selve grunnlidelsen eller forhold ved pasienten selv.

Har utbetalt millioner i erstatning

NPE har utbetalt 195 millioner kroner i erstatninger for skader i den private helsetjenesten i perioden 2009-2017. I tannsakene er det utbetalt 66 millioner kroner. Kirurgisakene står for 51 millioner kroner. 

– Erstatningene dekker i hovedsak økonomisk tap i form av tapt inntekt og påførte merutgifter. Har man fått en stor og varig skade, har man i tillegg krav på menerstatning, avslutter Jørstad.