Ny konto

Har betalt ut 12 millioner i erstatning etter fedmekirurgi

Norsk Pasientskadeerstatning har behandlet 121 fedmekirurgisaker de siste fem årene.

PASIENTSKADE: 35 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt 12 millioner kroner i erstatning. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
15.03.2018
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

35 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt 12 millioner kroner i erstatning. 

Nesten alle medholdssakene er begrunnet med svikt i behandlingen. Det opplyser Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding. 

Det er tre hovedårsaker til svikt i behandlingen:

  • at det ikke var grunnlag for å utføre slankeoperasjonen pga. for lav BMI (body mass index)
  • at operasjonen ikke ble riktig utført
  • at det var mangelfull oppfølging i etterkant av inngrepet

Følgene for pasientene har vært problemer med næringsopptak, kvalme, diaré, skade på tarm, milt eller magesekk, psykiske plager og i verste fall dødsfall.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

86 fikk avslag

Ifølge NPE er det to årsaker til at 86 erstatningssøkere har fått avslag. Nesten 90 prosent er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen som har vært utført, og at plagene i form av for eksempel kvalme, ernæringsproblemer, smerter og tarmslyng er innenfor hva som må aksepteres.

I de siste ti prosent av avslagene er NPEs konklusjon at det ikke er sammenheng mellom inngrepet og erstatningssøkers plager.

Slankeoperasjon – medhold

En mann gjennomgikk en slankeoperasjon. Inngrepet var ikke vellykket og han måtte opereres en gang til der hele magesekken ble fjernet. Han søkte om erstatning for varige plager, da han mente at operasjonene ble feil utført. 

Mannen var svært overvektig, og legene fant at det var grunnlag for en slankeoperasjon (gastric bypass). Han ble svært grundig informert om inngrepet og de komplikasjonene som kunne oppstå. Den første operasjonen ble vanskelig fordi det viste seg at mannen hadde et stort brokk i mellomgulvet, som man ikke hadde oppdaget før. 

Det gjorde at man ikke kunne forme den utkoblede delen av magesekken på vanlig måte. Etter operasjonen var mannen svært plaget med kvalme, men dette gikk over etter hvert. Røntgen etter fire måneder viste at alt var normalt. Ved kontroll etter to år, hadde mannen store smerter. Det viste seg at maten fra magesekklommen tømte seg sent ut til tarmen.

En ny undersøkelse viste at det fortsatt var et stort brokk i mellomgulvet der tarmen var skjøtt sammen. Det ble nødvendig å gjøre en ny operasjon, der den gamle skjøten ble gjort om. Brokket ble lagt inn igjen ved å lage åpningen i mellomgulvet mindre. 

Etter operasjonen viste det seg at innsnevringen var for trang, slik at det ikke var passasje gjennom spiserøret. Den nye skjøten var lagt feil. Mannen måtte opereres enda en gang, og denne gangen måtte hele magesekken kobles ut, da tynntarmen måtte sys direkte på spiserøret. Mannen ble plaget med vedvarende kvalme.

NPEs vurdering: 

En sakkyndig spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

NPE la til grunn at den første operasjonen ikke ble gjort på riktig måte, og at det var grunnen til at mannen måtte opereres på nytt. Brokket i mellomgulvet skulle vært kartlagt før første operasjon. Brokket gjorde at magesekken ikke ble koblet fra på riktig måte. 

Det andre inngrepet ble også vanskelig og langvarig på grunn av tilstanden med brokket som var grodd fast. Da det viste seg at tynntarmen ble feil tilkoblet, var det tredje inngrepet helt nødvendig. På grunn av vanskelighetene som hadde oppstått, ble det nødvendig å koble ut hele magesekken.

NPE konkluderte med at mannen har rett til erstatning.

Slankeoperasjon – avslag

En mann gjennomgikk en slankeoperasjon. Det ble lekkasje i tarmskjøten og mannen måtte opereres på nytt. Mannen mente at det var gjort en feil under operasjonen og søkte om erstatning for plagene han fikk. 

Mannen var svært overvektig. Han hadde i tillegg høyt kolesterol og søvnapné (snorking med pustestans). Legene fant derfor at det var grunnlag for en slankeoperasjon med gastric bypass metode. Mannen ble godt informert om inngrepet og de komplikasjonene som kunne oppstå. 

Operasjonen ble gjennomført uten komplikasjoner. Dagen etter fikk mannen sterke magesmerter, feber og høy puls. Han ble operert på nytt da legene mistenkte at det var hull i tarmen og betennelse i bukhulen.

Det viste seg at det var en lekkasje i tarmskjøten. Lekkasjen førte også til at det dannet seg en byll i bekkenet etter noen dager. Han måtte opereres på nytt for dette, og behandles med dren og antibiotika. Tilstanden bedret seg raskt etter dette.

Mannen søkte om erstatning hos oss fordi han mente at lekkasjen kunne vært oppdaget med det samme. De komplikasjonene som oppsto på grunn av lekkasjen, førte til nedsatt allmenntilstand, med manglende energi og styrke, dårlig konsentrasjon og dårlig søvn. Dette førte til at han ble langvarig sykmeldt.

NPEs vurdering: 

En sakkyndig spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

NPE mente at det var godt medisinsk grunnlag for slankeoperasjonen, som ble utført på riktig måte. Og at lekkasje i skjøten mellom tarmen og magesekken er en komplikasjon som oppstår i opptil fem prosent av tilfellene. 

NPE mente at det heller ikke er uvanlig at slik lekkasje fører til at det danner seg byller i bekkenet, som må behandles. Oppfølgingen mannen fikk etter at lekkasjen ble oppdaget var etter god medisinsk praksis. NPE mener at mannen ikke har fått noen varige skader etter lekkasjen. Og at de plagene mannen hadde, er vanlige etter slik omfattende omlegging av mage- og tarmfunksjonen.

NPE konkluderte med at mannen ikke har rett til erstatning.

Les mer om pasientskader her.