Ny konto
Invaliditetstabellen og erstatning:

– Dette er skummelt og lite gjennomtenkt

Personskadeforbundet LTN reagerer på at Norsk Pasientskadeerstatning utarbeider en ny forskrift til invaliditetstabell uten at skadelidte blir hørt.

SKUMMELT:– Dette er skummelt og lite gjennomtenkt. At forvaltningen selv får oppdraget med å utforme utkast til en slik forskrift mener jeg er svært uheldig, sier Per Oretorp til dinerstatning.no.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.04.2018
Kategori
Pasientskader
Emner
Invaliditetstabellen Mona Næverdal Norsk pasientskadeerstatning Personskadeforbundet

Det forteller Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) selv på sine nettsider. 

Det var erstatningsadvokat Mona Næverdal i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen som først tok opp problemstillingen i et blogginnlegg

Der tok hun et oppgjør med NPE, som nå er i gang med å lage et utkast til en ny forskrift om beregning av ménerstatning ved pasientskader. Bedre kjent som invaliditetstabellen. 

Arbeidet skjer kun i samarbeid med klageinstansen Helseklage. Ifølge Norsk Pasientskadeerstatning skal «brukere bli involvert i arbeidet etter hvert».

Les mer: Her er alt du trenger å vite om invaliditetstabellen

KRITISK: Advokat Mona Næverdal i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. Foto: advhi.no.

– En slik tilnærming utfordrer rettsikkerheten og vil kunne føre til dårligere oppgjør for skadelidte, tordnet Næverdal.

Får støtte av Personskadeforbundet LTN

Heller ikke assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN er imponert av Norsk Pasientskadeerstatnings fremgangsmåte.

– Dette er skummelt og lite gjennomtenkt. At forvaltningen selv får oppdraget med å utforme utkast til en slik forskrift mener jeg er svært uheldig, sier Per Oretorp til dinerstatning.no.

Han viser til at det hadde blitt ramaskrik dersom forsikringsselskapene hadde fått lov til å utarbeide en invaliditetstabell for bruk ved trafikkskader. 

– Da hadde sikkert alle og enhver reagert. NPE er ikke bare et «offentlig, uavhengig og objektivt» organ. Det er også pasientens motpart når det oppstår tvist i pasientskadesaker. Bukken kan ikke settes til å vokte havresekken, sier Oretorp oppgitt.

Han frykter at Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage risikerer å undergrave tilliten til pasientskadeordningen. 

– Når forvaltningen skal få lov til å legge føringer for fremtidige vurderinger av skader er jeg redd for at dette vil skape ytterligere mistenksomhet og redusert tillitt til ordningen, sier han.

Ikke godt nok å involveres etter hvert

Han mener det ikke er godt nok å involvere Personskadeforbundet LTN eller andre relevante parter senere i prosessen. 

– Å utelukke Personskadeforbundet LTN eller andre med kompetanse fra skadelidt-siden fra begynnelsen er i strid med helseministerens mantra om «Pasientens helsetjeneste», og sentrale prinsipper om brukermedvirkning. Å involvere brukere «etter hvert» er slett ikke godt nok, mener han. 

SKEPTISK: Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN mener det ville blitt ramaskrik hvis forsikringsselskapene hadde fått lov til å utarbeide en invaliditetstabell for bruk ved trafikkskader. Foto: Personskadeforbundet.

Oretorp forteller at Personskadeforbundet LTN ikke er blitt forespurt av Norsk Pasientskadeerstatning om å delta i arbeidet med ny forskrift.

– Jeg kjenner ikke til andre brukerorganisasjoner eller kompetansemiljøer som er spurt heller. Allerede her har NPE gjort en kardinalfeil ved ikke å involvere brukerne fra begynnelsen av. Dette kan føre til at skadelidte ikke har tillit til forslaget, uansett hvor mye godt arbeid som ligger bak, forteller han. 

– Invaliditetstabellen er viktig for skadelidte

Oretorp mener arbeid med ny invaliditetstabell er et utrolig viktig arbeid, siden det er invaliditetstabellen som legger til grunn hvilken økonomisk kompensasjon skadelidte har krav på for tapt livskvalitet. 

– I mange tilfeller kan noen få prosent lavere varig medisinsk invaliditet gi en betydelig reduksjon av ménerstatningen. Det kan til og med føre til at du  mister retten til en slik erstatning, påpeker Oretorp.

– Det er behov for en oppdatert invaliditetstabell, men det er uheldig hvis NPE og Helseklage helt på egen hånd utvikler en ny invaliditetstabell til bruk i pasientskadesaker. Det hadde vært naturlig at det i stedet ble foretatt en revisjon av den eksisterende forskriften, sier han. 

Oretorps forslag er at Helse- og omsorgsdepartementet sammen med Arbeids- og sosialdepartementet heller oppnevner et offentlig utvalg med mandat til å revidere invaliditetstabellen som brukes i dag. 

– På den måten hadde også skadelidte blitt involvert i arbeidet fra starten av, og deres behov og synspunkter ville blitt ivaretatt, sier Oretorp. 

– Ønsker en åpen prosess

Avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, Vibeke Bugge Møllhausen i NPE, forteller at det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt NPE oppdraget.

– De har bedt om at Helseklage involveres i arbeidet og at andre aktører involveres ved behov, sier Vibeke Bugge Møllhausen til dinerstatning.no. 

ØNSKER ÅPENHET: Vibeke Bugge Møllhausen er avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning i Norsk Pasientskadeerstatning. Foto: NPE.

Hun mener det er naturlig å involvere advokater som representerer erstatningssøkere og Personskadeforbundet LTN . Det gjelder også flere sakkyndige som har erfaring med å fastsette varig medisinsk invaliditet.

– Vi ønsker å ha en åpen prosess og har allerede informert om oppdraget på nettsidene våre. Vi er nå helt i oppstarten av arbeidet og vil legge en plan for når det er naturlig å trekke inn andre grupper i arbeidet med forslaget til ny forskrift, forteller sier Bugge Møllhausen. 

Avdelingsdirektøren mener NPE har felles interesse med advokater, brukerorganisasjoner og andre aktører i å ivareta erstatningssøkernes rettigheter på en god måte. 

– Departementet vil på vanlig måte sende forskriften på høring, der alle kan komme med sine innspill, avslutter hun.