Ny konto
Sentral pontin myelonolyse:

Dag Jarle mistet taleevnen etter feilbehandling på sykehus

Dag Jarle Johansen ble lagt inn på sykehus med elektrolyttforstyrrelser, men endte opp som alvorlig pasientskadet. Johansen fikk først tilbud om 525.000 kroner i erstatning, men endte opp med 2,5 millioner fordi han hadde engasjert advokat.

BLE PASIENTSKADET: Dag Jarle Johansen ble alvorlig feilbehandlet på sykehus. I dag kan han ikke snakke, gå eller bruke hendene normalt - og er 73 prosent varig medisinsk invalid. Foto: Privat.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
05.02.2018
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Mona Næverdal Norsk pasientskadeerstatning
  • Ble alvorlig feilbehandlet på sykehus
  • Ble 73 prosent varig medisinsk invalid
  • Kan ikke snakke, gå eller bruke hendene normalt
  • Norsk Pasientskadeerstatning byttet saksbehandler fem ganger
  • Kontaktet advokat – fikk fire ganger mer i erstatning 

I juli 2013 ble Dag Jarle Johansen (60) lagt inn på Oslo Universitetssykehus avdeling Ullevål. Han hadde redusert allmenntilstand, var forvirret og hadde for lave nivåer av natrium og kalium i blodet. 

Under behandlingen ble Johansen alvorlig feilbehandlet som følge av en for hurtig korreksjon av natriumverdier i blodet uten tilstrekkelig overvåkning. Dette førte til at Johansen fikk varige skader med sterkt nedsatt taleevne, nedsatt gangfunksjon, håndfunksjon og nervesmerter. Livet skulle aldri bli det samme igjen. 

– Det første jeg merket da jeg våknet opp, var at hendene mine fungerte dårlig, forteller Dag Jarle Johansen til dinerstatning.no.

Han har mistet evnen til å kommunisere muntlig, og er derfor nødt til å gjennomføre intervjuet på mail. 

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Ble skadet i hjernebroen

Da Johansen ble feilbehandlet på sykehuset ble han påført varige nerveskader i hjernen. Han har ingen synlige skader, men den såkalte hjernebroen er skadet, slik at nervecellene mellom hjerne og ryggmarg ikke fungerer som de skal. 

Johansen har fått diagnosen sentral pontin myelonolyse. 

– Etter mye trening kan jeg nå bruke tastaturet på PC-en sånn nogenlunde, mens håndskriften er uleselig. Stemmen kan jeg kun bruke til å bestille en kopp kaffe, og beina hører sjelden på hva jeg ønsker å fortelle dem, sier Johansen. 

Før var han aktiv med styrketrening og jogging. Dag Jarle sto ofte på ski, og drev med seiling da han var yngre. Nå klarer han knapt å gjøre seg forstått, og er en fysisk skygge av seg selv. 

60-åringen mener han har betalt en høy pris for å være i live. 

– Jeg tenker av og til på sykepleieren som feilbehandlet meg. Da blir jeg sint, sier Johansen.

Kontaktet erstatningsadvokat

Det var en overlege på Sunnaas sykehus som fortalte Dag Jarle at han kunne ha krav på erstatning for pasientskade. 

Johansen kontaktet derfor Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse på erstatningsrett. Advokatfirmaet meldte deretter saken inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i september 2014.

KRITISK: Advokat Mona Næverdal i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. Hun er kritisk til måten NPE har behandlet Johansen på. Foto: advhi.no.

NPE erkjente ansvar for feilbehandlingen, og innrømmet at Johansen hadde krav på erstatning. NPEs rådgivende lege vurderte i april 2015 at Johansen var 50 prosent varig medisinsk invalid. Dette til tross for at 60-åringen aldri ble undersøkt av legen. 

På dette tidspunktet hadde NPE allerede sin tredje saksbehandler på saken. Johansens advokat Mona Næverdal mente klienten hadde en større skade enn 50 prosent, og krevde erstatning på 2.9 millioner kroner. Det tok imidlertid et helt år før Næverdal fikk svar fra NPE. Da var det saksbehandler nummer fire som hadde overtatt saken.  

– Sjokket var stort da erstatningstilbudet var på usle 525.000 kroner for en så alvorlig pasientskade. NPE hadde da fått en ny vurdering fra den samme rådgivende legen, som nå hadde redusert den medisinske invaliditetsgraden fra 50 prosent til 30 prosent. Heller ikke denne gangen hadde den rådgivende legen fysisk undersøkt Johansen, forteller advokat Mona Næverdal til dinerstatning.no.

Fikk fire ganger mer i erstatning

Næverdal krevde derfor en ny medisinsk vurdering fra en ekstern, objektiv spesialist. Dette aksepterte NPE. 

Den nye medisinske spesialisten undersøkte Johansen, og satte den medisinske invaliditetsgraden til hele 73 prosent!

– Det er mye høyere enn den opprinnelige vurderingen – og skyhøyt over de 30 prosentene som NPE prøvde å avspise Johansen med, sier Næverdal oppgitt.

Norsk Pasientskadeerstatning godtok da å betale Johansen 2.515.000 kroner i erstatning. Det er nesten to millioner kroner mer enn han først ble tilbudt.

Selv er Johansen glad for at han fikk erstatning, men skuffet over måten han ble behandlet på av Norsk Pasientskadeerstatning. 

– NPE justert invaliditetsgraden opp og ned som de ville uten at de undersøkte meg. Først var den på 50 prosent. Så ble det plutselig 30 prosent. Da jeg endelig ble undersøkt av en spesialist, så ble den 73 prosent. NPE var ikke interessert i å høre på meg, sier Johansen. 

– Likevel ønsker jeg ikke å klage. Jeg er glad jeg overlevde, sjansen var 50/50, sier Dag Jarle.

– Håper Johansen kan legge saken bak seg

Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i Norsk Pasientskadeerstatning, forteller at det har vært uenighet om hvor alvorlig skaden til Johansen er.

UENIGE: – Når sakkyndige spesialister endrer sin vurdering av hvor stort det medisinske ménet er, vil erstatningsbeløpet også endre seg, sier avdelingsdirektør sier Anne-Mette Gulaker i NPE. Foto: NPE.

– Vi er opptatt av å behandle alle erstatningssøkere på en god måte. Jeg forstår at Johansen opplever det som en ulempe at flere saksbehandlere har vært involvert i saken. Det er imidlertid vanskelig å unngå, fordi folk slutter eller går ut i permisjon. I dette tilfellet har erstatningssøker også fått ny advokat underveis, sier Anne-Mette Gulaker til dinerstatning.no. 

– I denne saken har det særlig vært diskusjon om hvor stor og varig skade Johansen har fått. Det får betydning for hvor stor ménerstatning han har rett til. Når sakkyndige spesialister endrer sin vurdering av hvor stort det medisinske ménet er, vil erstatningsbeløpet også endre seg. Vi har nå blitt enige om et erstatningsoppgjør, og håper Johansen kan legge saken bak seg, sier Gulaker.

– Gir en følelse av trygghet

Selv forteller Dag Jarle Johansen at han aldri hadde klart å forhandle frem en tilsvarende erstatning uten bistand fra advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett.

– Uten erstatningsadvokat hadde jeg aldri klart å få til dette. Jeg ønsker å rette en stor takk til advokat Mona Næverdal for jobben hun har gjort for meg, sier han.

– Hva betyr erstatningen du har fått for din livskvalitet?

– Det betyr mye. Den har økt min økonomiske sikkerhet. Jeg bor nå i et hus i Sør-Spania. Her trives jeg godt, og har sånn sett ingenting å klage på. Erstatningen gir meg også økonomi til å betale mine egne medisiner. Det gir en følelse av trygghet, sier Johansen.

Dag Jarles advokat er ikke fullt så ydmyk på sin klients vegne. Hun mener at Johansen har blitt svært dårlig behandlet av NPE. 

– Moralen i denne saken er følgende: Ikke stol på NPE og deres rådgivende leger. Da kan du ikke være trygg på at du får den erstatningen du har krav på, sier erstatningsadvokat Mona Næverdal. 

Les mer om pasientskader her.