Ny konto
Pasientskade og erstatning:

Betalte over en milliard i erstatning til pasienter og pårørende

Norsk pasientskadeerstatning betalte 1014 millioner kroner i erstatning til pasienter og pårørende i 2018.

ERSTATNING: - Økningen i utbetalinger skyldes at vi har behandlet flere saker i 2018 enn i 2017, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.01.2019
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

Det opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE) selv i en pressemelding. Beløpet er en økning på 3,5 prosent sammenlignet med 2017.

– Vi vet at det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden og anerkjenne at pasienten har vært utsatt for feilbehandling, er viktig for å komme seg videre. Gjennom erstatningene vi utbetaler gjør vi nettopp det, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad.

Jørstad understreker at de økte erstatningsutbetalingene ikke sier noe om kvaliteten på helsetjenestene:

– Økningen i utbetalinger skyldes at vi har behandlet flere saker i 2018 enn i 2017.

Erstatningene dekker ulike typer tap

HØYE TALL: Rolf Gunnar Jørstad er direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Foto: NPE.

Dekning av inntektstap i forbindelse med pasientskaden utgjør 37 prosent av erstatningene NPE har utbetalt i 2018, og er den største delen av erstatningsutbetalingene.

Så følger dekning av utgifter og menerstatningen som andre store poster, på henholdsvis 29 og 21 prosent. Standarderstatning til barn og forsørgertap utgjør åtte og tre prosent av utbetalingene i 2018.

NPE mottok 5677 nye saker i 2018. Det er en liten nedgang på 2,3 prosent fra 2017. Nedgangen gjelder både offentlig og privat helsetjeneste.

Det er pasienten selv eller pårørende som søker erstatning hos NPE. Den største andelen saker gjelder ortopedisk behandling, etterfulgt av saker knytta til kreftsykdommer.

Lanserte ny tjeneste

I høst lanserte NPE en digital tjeneste, der man kan svare på noen enkle spørsmål i et nettskjema og få en pekepinn på om man har krav på erstatning eller ikke.

– Det er viktig at de som mener de kan ha rett til erstatning, kontakter oss. Denne tjenesten kan gi en pekepinn om man kan ha rett til erstatning eller ikke. Jeg anbefaler de som tror de kan ha rett til erstatning å gå inn på npe.no og svare på spørsmålene i tjenesten vår, for å se om de burde sende inn et søknadsskjema til oss, avslutter Jørstad.