Ny konto
Skadet i helsevesenet:

Betalte halv milliard i pasientskade-erstatning

Norsk pasientskadeerstatning mottok 2922 saker, og utbetalte 504 millioner kroner i erstatning til pasienter og pårørende i første halvår 2016.

ØKNING: Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet 3784 saker i løpet av første halvår, noe som er 230 saker flere enn i første halvår 2015. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
22.08.2016
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

Det opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding.

Det har vært en liten nedgang i antallet mottatte saker på 1,7 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

– Vi ligger tett opp til fjorårets tall, og fortsetter samme utvikling utover høsten, vil vi motta rundt 5700-5800 saker i løpet av 2016, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Det er pasienter og pårørende som mener at behandlingssvikt i helsetjenesten har ført til en pasientskade som melder saker inn til NPE. Det er flest erstatningskrav knyttet til skader etter ortopedisk behandling og oppfølging av kreft.

Fra den private helsetjenesten er det flest saker som gjelder skader etter tannbehandling.

Regner med å betale en milliard i erstatning

STORE SUMMER: Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) regner i 2016 med å betale ut nærmere en milliard kroner til pasienter som mener de er påført en skade etter feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Foto: NPE.

Erstatningsutbetalingene ligger på tilnærmet samme nivå som i første halvår i fjor.

– Det er fortsatt litt tidlig å si hvor dette ender, men det meste taler for at vi i år kommer til å utbetale minst like mye i erstatninger som i fjor (933 millioner kroner), men kanskje opp mot en milliard kroner, sier direktøren.

Erstatningsbeløpene varier fra minstebeløpet på 10.000 kroner, til millionutbetalinger i saker der feilbehandlingen har ført til omfattende og varig skade på pasienten.

NPE har behandlet 3784 saker i løpet av første halvår, noe som er 230 saker flere enn i første halvår 2015.

– Det er positivt at vi får unna flere saker i år, slik at enda flere erstatningssøkere får svar fra oss. Det er en god utvikling som vi fortsetter å jobbe videre med i tiden som kommer, avslutter Jørstad.