Ny konto
Pasientskade og erstatning:

89 menn er blitt feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer

De siste fire årene har Norsk pasientskadeerstatning gitt medhold i 89 saker der menn har blitt feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer.

FIKK ERSTATNING: I de 89 sakene som NPE har behandlet, er det hittil utbetalt nesten 36 millioner kroner i erstatninger. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
08.02.2016
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Kreft Norsk pasientskadeerstatning

Av de 89 sakene, har åtte menn dødd og 25 av mennene har fått en forverret prognose av sykdommen, som følge av feilbehandlingen.  

Dette opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding. 

– Skulle ikke skjedd

– Dette er en tragedie for disse mennene og deres pårørende. Dette er feil som ikke skulle skjedd. Vi vet at hvis disse mennene hadde fått stilt riktig diagnose og fått riktig behandling tidligere, hadde de hatt en bedre sjanse til å bli friske, sier avdelingsdirektør, Anne-Mette Gulaker.

Flesteparten gjelder prostatakreft

78 av disse sakene gjelder prostatakreft. De andre krefttypene er kreft i testikler (ni stykker) og i penis (to stykker).

– Utilstrekkelige undersøkelser og manglende evne til å følge opp symptomer på disse krefttypene, fører i mange tilfeller til at kreftdiagnoser dessverre blir stilt for sent. Resultatet for disse mennene blir et forlenget sykdomsforløp og i noen tilfeller forkortet levetid, sier Gulaker.  

TRAGEDIE: – Vi vet at hvis disse mennene hadde fått stilt riktig diagnose og fått riktig behandling tidligere, hadde de hatt en bedre sjanse til å bli friske, sier avdelingsdirektør, Anne-Mette Gulaker i Norsk pasientskadeerstatning. Foto: NPE.

Små feil har alvorlige konsekvenser

24 prosent av sakene gjelder svikt i behandlingen av kreftsykdommen.73 prosent av sakene gjelder svikt i diagnostikken.

Her ser vi blant annet eksempler på mangelfull oppfølging eller mangel på henvisning videre.

Det er også tilfeller av feiltolkning av prøvesvar eller mangelfulle undersøkelser.

– Disse feilene har alvorlige konsekvenser for mennene og deres pårørende. Basert på de sakkyndige vurderingene vi har hentet inn, mener vi at disse tilfellene kunne vært unngått med bedre rutiner, sier Gulaker.

Utbetalinger 

I de 89 sakene som NPE har behandlet, er det hittil utbetalt nesten 36 millioner kroner i erstatninger. Det gjenstår fortsatt utbetalinger i noen av sakene.

Det er gitt menerstatning til over halvparten av mennene, for å kompensere for redusert livskvalitet den forsinkede diagnostikken og behandlingen har ført til.

Alder 

Snittalderen på mennene i disse sakene er 60 år. Den yngste som er tilkjent erstatning er 26 år, mens den eldste er 85 år.