Ny konto
NPEs rapport for de regionale helseforetakene:

3,4 milliarder kroner i erstatning utbetalt de siste fem årene

I perioden 2011-2015 har NPE mottatt 16 838 krav om erstatning, 5308 erstatningssøkere har fått medhold og 3,4 milliarder kroner er utbetalt i erstatning til pasienter og pårørende innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde.

STORE SUMMER:– Pasientskader koster samfunnet og sykehuseierne store summer årlig, men den viktigste grunnen til å satse på læring av feil og økt pasientsikkerhet er den store personlige belastningen skader og feilbehandling utgjør for pasienter og pårørende, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
27.06.2016
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

Dette viser Norsk pasientskadeerstatnings (NPE) nye statistikkrapport for erstatningssaker knyttet til de regionale helseforetakene.

– Pasientskader koster samfunnet og sykehuseierne store summer årlig, men den viktigste grunnen til å satse på læring av feil og økt pasientsikkerhet er den store personlige belastningen skader og feilbehandling utgjør for pasienter og pårørende, sier direktør i  NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

20 prosent økning i meldte saker

Dette viser NPEs nye statistikkrapport for erstatningssaker knyttet til de regionale helseforetakene.

Les rapporten her: Statistikk for regionale helseforetak

Det har vært en økning på 20 prosent i antall meldte saker fra det første året i femårsperioden (2011) til det siste (2015). Jørstad synes det er vanskelig finne en bestemt årsak til hvorfor NPE får inn flere saker enn tidligere.

– Vi har nok ment at det er mørketall, og det kan være at flere melder saken sin til oss nå. En årsak til det kan være at helsepersonell har blitt stadig flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for å få erstatning etter feilbehandling, sier Jørstad.

Han mener det også er grunn til å tro at folk flest generelt sett er mer opplyste om hvilke rettigheter de har, og at denne rettighetsbevisstheten har bidratt til at NPE har mottatt flere saker.

Årsaker til medhold

En eller annen form for svikt er årsaken til medhold i 86 prosent av sakene.

ØKNING PÅ 20 PROSENT: Rolf Gunnar Jørstad er direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Foto: NPE.

56 prosent av medholdssakene skyldes svikt i behandling. Det kan for eksempel være at feil teknikk er brukt under en operasjon, at undersøkelsen eller behandlingen har vært mangelfull, at pasienten burde vært operert tidligere eller at pasienten ikke skulle hatt operasjonen eller behandlingen han/hun fikk.

27 prosent av medholdssakene skyldes svikt i diagnostikk. Det kan for eksempel være at funn ikke ble fulgt opp eller at det har vært mangelfull utredning, eller at prøvesvar eller kliniske undersøkelser har blitt feiltolket.

– I medholdssakene våre ser vi alt fra små feil og skader, til mer omfattende feil som får store konsekvenser, sier Jørstad. Han peker på at det er viktig at helsetjenesten også bruker NPEs saker i kvalitetsarbeidet for å bedre pasientsikkerheten.

Viktig bidrag til pasientsikkerhetsarbeidet

– Vi opplever at sykehusene og helseregionene i økt grad bruker materialet vårt i kvalitetsarbeidet. Det er en positiv utvikling, for det er mye læring i erstatningskravene vi har behandlet, avslutter Jørstad