Ny konto

28 personer har fått erstatning etter synskorrigering med laser

I perioden 2009-2015 har Norsk Pasienskadeerstatning (NPE) utbetalt over fem millioner kroner i erstatninger til 28 erstatningssøkere som har blitt feilbehandlet i forbindelse med synskorrigerende laseroperasjon i privat helsetjeneste.

ERSTATNING: Pasientene har fått skader som blant annet nedsatt syn, tørre øyne, uskarpt syn, hodepine, sviende øyne og lysømfintlighet etter operasjonene. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.07.2016
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning Øyelaser

15 av sakene gjelder svikt i behandling. For eksempel er det pasienter som ikke skulle hatt operasjonen på grunn av helsemessige årsaker eller fordi en slik operasjon ikke ville gi positivt resultat for dem, opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding.

Noen pasienter har hatt gjentatte operasjoner som har ført til skade, da første operasjon ikke ga et tilfredsstillende resultat.

Pasientene har fått skader som blant annet nedsatt syn, tørre øyne, uskarpt syn, hodepine, sviende øyne og lysømfintlighet etter operasjonene.

To av sakene gjelder informasjonssvikt, der NPE mener at pasienten ikke ville ha gjennomført operasjonen dersom han eller hun hadde fått god nok informasjon i forkant om risikoen ved behandlingen.

Tre saker gjelder smitte/infeksjon, der pasientene for eksempel har fått hornhinnebetennelse etter inngrep.

Sender ikke dokumentasjon

Når NPE behandler en sak, innhenter de journaler og uttalelse fra behandlingsstedet.

I de tilfellene NPE ikke mottar journaldokumentasjon innen rimelig tid, fatter NPE avgjørelser hvor de legger erstatningssøkerens opplysninger til grunn for vedtaket.

INGEN JOURNALER: I åtte av de 28 medholdsakene har NPE fattet vedtak uten at behandlingsstedet har uttalt seg eller sendt journaler i saken. Personene på bildet har ingen tilknytning til sakene. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Dette er en praksis som ifølge NPE sikrer at behandlingsstedet ikke kan unndra seg ansvaret ved å ikke fremlegge dokumentasjon, og det sikrer også at sakene ikke blir liggende for lenge før en avgjørelse blir fattet.

I åtte av de 28 medholdsakene har NPE fattet vedtak uten at behandlingsstedet har uttalt seg eller sendt journaler i saken.

Avslag

Totalt 68 erstatningssøkere har fått avslag etter å ha søkt erstatning for å ha fått skader etter laseroperasjon for synskorrigering. De fleste har ifølge NPE fått avslag fordi operasjonen og oppfølgingen har vært utført på riktig måte (ingen feilbehandling), og plagene etter operasjonen er innenfor det som må aksepteres etter en slik behandling.

NPE mener også at de har fått god informasjon i forkant om risiko for plager etter et slikt inngrep.