Ny konto
Pasientskade og erstatning:

25 pasienter har fått erstatning etter fedmekirurgi

Norsk pasientskadeerstatning betalte ut 13,5 millioner kroner i erstatning etter mislykket fedmekirurgi i perioden 2010 til 2014.

FÅR ERSTATNING: Pasientene får erstatning etter fedmekirurgi på grunn av svikt i operasjon og oppfølging. I de 25 medholdssakene er det hittil utbetalt 13,5 millioner kroner. I noen saker gjenstår det fortsatt utbetalinger. Illustrasjonsfot: Shutterstock.com.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
14.12.2015
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i femårsperioden 2010-2014 fattet vedtak i totalt 93 saker som handler om fedmekirurgi. Av disse 93 sakene har 25 erstatningssøkere fått medhold og 68 har fått avslag. Det er utbetalt 13,5 millioner kroner i erstatning i disse sakene.

Dette opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding.

Av de 93 sakene er 74 pasienter blitt behandlet på offentlig sykehus, mens 19 har blitt operert i den private helsetjenesten.

Av medholdssakene er det 16 saker som gjelder offentlig helsetjeneste, mens ni av sakene gjelder behandling og oppfølging i den private helsetjenesten.

Medholdsprosenten i disse sakene er lavere enn gjennomsnittet, og ligger på 27 prosent. Den gjennomsnittlige medholdsandelen på alle pasientskadesaker ligger for tiden på 32 prosent.

Får erstatning på grunn av svikt i operasjon og oppfølging

62 prosent av pasientene er kvinner, mens 38 prosent er menn. 41 prosent av pasientene er under 40 år, 35 prosent er mellom 40 og 50 år, og 23 prosent er over 50 år.

FEDMEKIRURGI: Fedmeoperasjon har mange kjente komplikasjoner. Dersom pasienten har fått god informasjon om disse komplikasjonene, og inngrepet og oppfølgingen har vært riktig gjennomført, vil plagene i etterkant anses som en risiko som pasienten må akseptere, mener NPE. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com.

Pasientene får erstatning på grunn av svikt i operasjon og oppfølging. I de 25 medholdssakene er det hittil utbetalt 13,5 millioner kroner. I noen saker gjenstår det fortsatt utbetalinger.

Det er ifølge NPE flere grunner til at de har gitt medhold til erstatningssøkerne. I noen av sakene har NPE gitt medhold fordi operasjonene i disse tilfellene ikke er utført etter god medisinsk praksis. Noen pasienter har fått komplikasjoner etter operasjonen, og disse er ikke fulgt tilstrekkelig opp.

I noen tilfeller burde ikke operasjonen vært gjennomført fordi pasientene ikke har hatt høy nok BMI (måleindikator som forteller om en person er over-, normal- eller undervektig), mens andre har hatt andre medisinske utfordringer som tilsa at de ikke burde blitt operert, opplyser NPE.

Konsekvensen av feilbehandlingen har vært varige plager med oppkast, diare og problemer med næringsopptak. Noen har måttet fjerne milt eller magesekk, og flere har fått et forlenget sykdomsforløp som følge av at operasjonen og oppfølgingen ikke har vært i henhold til god medisinsk praksis. 

I fire av disse sakene døde pasientene som følge av operasjonen. 

Mener det er en risiko som pasienten må akseptere

Fedmekirurgi har kjente komplikasjoner, og NPE har gitt avslag i 68 saker fordi de mener at det ikke har vært noen svikt ved operasjonen og oppfølgingen av pasienten. 

I disse tilfellene mener NPE det har vært godt grunnlag for operasjonene. Mange av disse pasientene har vært svært overvektige i lang tid, og har hatt store helseutfordringer på grunn av dette. Mange har prøvd mange tiltak for å gå ned i vekt, uten å lykkes.

Fedmeoperasjon har mange kjente komplikasjoner. Dersom pasienten har fått god informasjon om disse komplikasjonene, og inngrepet og oppfølgingen har vært riktig gjennomført, vil plagene i etterkant anses som en risiko som pasienten må akseptere, mener NPE.

Selv om NPE mener at disse pasientene ikke har krav på erstatning, betviles det ikke at de har til dels store plager. Dette kan for eksempel være fordøyelsesproblemer, smerter og brokk.

I tillegg kan det være behov for ytterligere operasjoner og behandling som følge av slankeoperasjonen. 

Likevel mener NPE at de ikke har rett til erstatning fordi behandlingen har vært utført på riktig måte, det har vært godt grunnlag for operasjonen, og de har fått god informasjon om de mulige komplikasjonene i forkant.