Ny konto

108 får erstatning etter feiltolkning av prøvesvar for lungekreftpasienter

Norsk pasientskadeerstatning gir 108 pasienter og pårørende erstatning, etter forsinket diagnose og feilbehandling av lungekreft på norske sykehus.

PASIENTSKADE: I 34 prosent av sakene som gjelder lungekreft har NPE gitt medhold på grunn av feiltolkning av prøvesvar. Generelt for alle kreftsakene til NPE er andelen som får medhold på dette grunnlaget 17 prosent. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.10.2016
Kategori
Pasientskader
Emner
Erstatning Lungekreft Norsk pasientskadeerstatning

Feilbehandlingen skal ha skjedd i perioden 2012 til 2015, opplyser Norsk pasienskadeerstatning (NPE) i en pressemelding. 

– Feiltolkning av prøvesvar er den viktigste årsaken til medhold i lungekreftsakene, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

I 34 prosent av sakene som gjelder lungekreft har NPE gitt medhold på grunn av feiltolkning av prøvesvar. Generelt for alle kreftsakene til NPE er andelen som får medhold på dette grunnlaget 17 prosent.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Kreftdiagnosen blir stilt for sent

I saker der NPE gir pasienter med lungekreft medhold i at de har fått feil oppfølging og behandling, har feilen oppstått ved tolkningen av bilder og vevsprøver. Slike feil fører til at funn blir oversett eller feiltolket. 

– Vi vet at tidlig diagnose og behandling er viktig for å bekjempe kreftsykdommen. Feiltolkningen av bilder og prøver i disse sakene har ført til at kreftdiagnosen dessverre har blitt stilt for sent, sier Jørstad.

Får store konsekvenser

Feilene som gjøres i oppfølgingen av lungekreftpasientene har store konsekvenser: I 71 prosent av disse medholdssakene ser NPE at pasienten dør for tidlig, eller får dårligere utsikter til å overleve sykdommen.

I alle typer kreftsaker der NPE har tilkjent pasienten eller etterlatte erstatning, døde eller fikk pasienten redusert levetid i 45 prosent av sakene.

I mange tilfeller fører feilen også til at pasienten må ha mer og tøffere behandling enn det som hadde vært nødvendig, dersom kreften hadde blitt oppdaget tidligere, mener NPE.

– I mange av sakene der vi har gitt medhold, ser vi at pasientenes muligheter til å bli friske har blitt drastisk redusert som følge av feil. En erstatningsutbetaling vil aldri kunne rette opp dette, men vi vet at det er av stor betydning for pasienter og pårørende å få dekket det økonomiske tapet skaden har påført dem, sier Rolf Gunnar Jørstad.

Eksempler på saker

Eksempler på saker der pasienter og pårørende har fått erstatning etter feiltolkning av prøver og undersøkelser i forbindelse med lungekreft:

Mann i 40-årene

Mannen hadde hatt lungebetennelse. I etterkant av sykdommen ble det tatt en røntgenundersøkelse, som ble beskrevet som normal.

NPE mener at helsepersonellet overså en fortetning i lungene på røntgenbildene. Lungekreften til mannen kunne vært påvist to år tidligere, dersom man hadde tolket bildet riktig.

Forsinkelsen førte til at mannen hadde behov for cellegiftbehandling med påfølgende bivirkninger, noe som ikke hadde vært nødvendig dersom diagnosen hadde blitt stilt to år tidligere. Forsinkelsen førte til at mannen fikk forkortet levetid.

Kvinne i 60-årene

Kvinnen gikk til regelmessige kontroller på grunn av KOLS. I forbindelse med disse kontrollene ble det tatt en CT-undersøkelse av overkroppen hennes for å følge opp forstørrede lymfeknuter på halsen.

NPE mener at tolkningen av CT-bildene var feil. Helsepersonellet overså fortetninger på en lunge. Hadde man tolket bildene riktig, skulle hun ha hatt en oppfølgende CT tre måneder senere, noe som hadde gjort at man kunne oppdaget kreften tidligere.

Feiltolkningen førte til at hun fikk diagnosen på lungekreft ti måneder for sent. Dette førte til at kvinnen fikk forkortet levetid.

Mann i 60-årene

Det ble tatt en røntgen av brystkassen til mannen i forbindelse med utredning av en revmatisk sykdom.

NPE mener at helsepersonellet ikke oppdaget en fortetning ved en av lungenes overlapp på røntgenbildene. Lungekreften til mannen kunne vært påvist 14 måneder tidligere, dersom man hadde tolket bildene riktig.

Feiltolkningen førte til at mannen måtte fjerne hele lungen. Hadde man oppdaget kreften tidligere, hadde det vært nok å fjerne bare deler av lungen. 

Les mer om pasientskader her.