Ny konto

Slik velger du riktige forsikringer til familien

Mads Fredriksen fra Askim har valgt forsikringsselskapets beste barneforsikring til datteren Nora Kristine, men mange nordmenn slurver med å tegne riktige forsikringer. - Det kan koste deg dyrt, forteller advokat Cecilie Waage.

TEGNET BARNEFORSIKRING: - Pris er ikke noe tema når det kommer til egne barn. Da er kun det beste godt nok. For oss var det viktig å ha den beste forsikringen for Nora Kristine, sier Mads Fredriksen til dinerstatning.no.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
12.01.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Barneforsikring Innboforsikring Reiseforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring

Mads Fredriksen (25) fra Askim spiller i eliteserien for Halden Topphåndball, og er totalkunde i et av Norges største forsikringsselskaper. 

Da Fredriksen valgte å forsikre datteren Nora Kristine (2), gikk han umiddelbart for forsikringsselskapets beste barneforsikring. 

– Pris er ikke noe tema når det kommer til egne barn. Da er kun det beste godt nok. For oss var det viktig å ha den beste forsikringen for Nora Kristine, sier Mads Fredriksen til dinerstatning.no. 

Han har derfor forsikret datteren mot både ulykke, sykdom og uførhet. 

KAN KOSTE: – Vi treffer daglig mennesker som blir utsatt for ulykker, og som ikke har riktige forsikringer. Det taper de mye penger på, forteller advokat Cecilie Waage.

Manglende forsikring kan koste dyrt

Advokat Cecilie Waage i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er spesialist på erstatningsrett og forsikringsrett, og har arbeidet med personskadeerstatningssaker for skadelidte siden 2003. 

Advokatens erfaring er at mange nordmenn er flinke til å forsikre seg mot uventede hendelser i livet. Samtidig er det en del som ikke tar seg tid eller råd til å tegne forsikringer før ulykken rammer. 

– Vi treffer daglig mennesker som blir utsatt for ulykker, og som ikke har riktige forsikringer. Det taper de mye penger på, forteller advokat Cecilie Waage til dinerstatning.no. 

Her er hennes beste råd til hvordan du velger riktige forsikringer til familien. 

Barneforsikring

Det er ulike meninger om man bør ha en egen barneforsikring eller ikke. De aller fleste helsetjenester til barn er i dag dekket gjennom NAV-systemet. Videre har man gjerne tegnet ulykkesforsikringer som dekker varige skader på barna.

Det en barneforsikring kan bidra med i tillegg, er  blant annet økt grunn og hjelpestønad hvis barnet får en alvorlig diagnose. Dette gjør at familiens økonomi får et tilskudd til det NAV gir i slike ytelser. Har barnet en sykdom som for eksempel gjør at det må ha spesialkost, dekker normalt ikke NAVs grunnstønad den reelle ekstrautgiften familien får.

Videre har de fleste barneforsikringer en dekning for foreldres fravær fra jobb hvis barnet må legges inn på sykehus. Man har i utgangspunktet bare et begrenset antall dager man kan være borte fra jobb med sykt barn, og etter dette må man søke velferdspermisjon. Det er da viktig å ha en dekning for inntektsbortfallet.

For alle barneforsikringer er det viktig å se på hva den enkelte forsikringen dekker. Den må dekke mer enn det som gis av NAV, hvis det skal være en grunn til å velge en slik forsikring. Les derfor vilkårene nøye før valget tas.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring kommer til utbetaling når man er utsatt for et ulykkestilfelle som gir varig skade. Hvor stor erstatningen blir, avhenger av hvor stor sum forsikringen er tegnet for, og hvor stor skaden er. 

En utbetaling under en ulykkesforsikring kan komme godt med når man er utsatt for en alvorlig ulykke, for eksempel en trafikkulykke eller en yrkesskade, der det endelige oppgjøret med ansvarsforsikringsselskapet ofte tar tid. Ikke minst vil en ulykkesforsikring være viktig i de tilfellene der man ikke har et ansvarsforsikringsselskap å forholde seg til, for eksempel når man skades i fritiden. 

Det er ikke noen begrensning på antall ulykkesforsikringer man kan tegne, slik at man kan sørge for å sikre familien godt økonomisk gjennom ulykkesforsikringer. 

Det er normalt heller ikke noe vilkår at skaden er alvorlig, de fleste ulykkesforsikringer omfatter også småskader så lenge de blir varige. 

En annen fordel med ulykkesforsikringer er at de dekker behandlingsutgifter opp til et gitt tak. Det vil si at selv om ikke NAV dekker utgifter til behandling, så har man mulighet til å komme raskt til behandling gjennom dekningen i ulykkesforsikringen. Dette er klart en fordel, slik at man kan komme raskere tilbake i jobb eller skole.

Uføreforsikring/livsforsikring

De fleste familier sitter i dag med boliglån som betjenes av en eller to voksne. Dersom du eller din partner blir varig ufør eller går bort, er det ikke gitt at den andre vil klare å betjene boliglånet. Det vil derfor være en tilleggsbelastning å måtte selge boligen i tillegg. 

En uførekapitalforsikring gir en utbetaling ved varig uførhet. En livsforsikring gir utbetaling ved død. På denne måten vil man kunne sikre at boligen kan beholdes selv om den ene av foreldrene blir varig ufør eller dør. Det man må passe på, er at dekningen er så høy at man ved en utbetaling faktisk klarer å betale ned så mye av lånet at bosituasjonen blir sikret.

Er en eller begge foreldrene medlem av en fagforening, vil man kunne få uføreforsikring/livsforsikring til svært gunstige priser. Det er også viktig å tenke på å tegne slike forsikringer så tidlig som mulig. Det tas normalt forbehold for alle sykdommer som har vist symptomer før tegning. Jo eldre man er, desto mer vanlig blir det med ulike helseproblemer for den enkelte. Har man allerede en kronisk sykdom, er det også en risiko for at man ikke får tegnet en slik forsikring. 

Dette bør derfor være en av de første forsikringene man tegner.

Man kan tegne så mange uføreforsikringer/livsforsikringer man ønsker. Hvis formålet er å sikre samboer/ektefelle ved død, må man sørge for at man setter opp vedkommende som begunstiget.

Et alternativ, dersom man ikke får en uføreforsikring/livsforsikring, er å tegne en gjeldsforsikring. Denne går direkte til dekning av en viss andel av utestående gjeld ved uførhet eller død. Ulempen med denne forsikringen, er at den som regel er mye dyrere enn alternativet.

Reiseforsikring

Ingen bør legge ut på reise uten gyldig reiseforsikring. Innen EØS-området har man med E111 skjemaet krav på helsehjelp, men da normalt på offentlige sykehus, og her varierer standarden.

Videre må man tenke på hjemtransport. Er man syk, ønsker man ofte å komme hjem. En reiseforsikring dekker utgiftene til hjemtransport, med legebistand om nødvendig. Man trenger dermed verken tenke på sykehusutgifter eller transportutgifter hvis man skulle bli syk. Mange sykehus har også mulighet for direkteoppgjør med forsikringsselskapet, slik at utgiftene blir håndtert direkte av forsikringsselskapet.

Videre har man sikret bagasjen sin. Det er ikke morsomt å ankomme feriestedet og oppdage at bagasjen er borte. En reiseforsikring dekker som oftest også akutthjelp, slik at man kan kjøpe inn det nødvendige frem til bagasjen kommer til rette.

Innboforsikring

De aller fleste ser det som en selvfølge å ha en hus/villaforsikring som dekker skader på selve boligen. Denne forsikringen dekker imidlertid ikke skade på familiens eiendeler.

Skulle man være så uheldig å oppleve en boligbrann, er det vel og bra at man får gjenoppbygget boligen, men det er også viktig å sikre alle eiendelene som befinner seg i huset.

De aller fleste familier har eiendeler av en verdi som ofte er langt større enn det man i utgangspunktet ser for seg. Skal alle møbler, hvitevarer, klær, leker etc. gjenskaffes, snakker man om betydelige verdier. Det er derfor viktig å sørge for å ha en innboforsikring som er høy nok til å dekke det reelle tapet dersom uhellet skulle være ute.

En annen fordel med innboforsikringer, er at de som oftest har en rettshjelpsforsikring innbakt. Skulle familien havne i en rettslig tvist, har man gjennom rettshjelpsforsikringen dekning for advokatutgifter inntil et visst nivå, som regel kr 100 000,-.

Les mer om forsikringsrett her.