Ny konto

Slik får du erstatning når du kjøper brukt

Slik får du erstatning når det er feil eller mangler ved varer du har kjøpt brukt fra privatpersoner.

ERSTATNING: Slik får du erstatning når det er feil eller mangler ved varer du har kjøpt brukt fra privatpersoner.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
03.03.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Erstatning

Mange oppdager feil eller mangler når de har kjøpt ting brukt fra andre privatpersoner. Her er tre grunnlag for å kunne kreve erstatning. 

– Hvis du gjør kostbare kjøp på bruktmarkedet, kan det fort vise seg at du har gjort et dårlig kjøp dersom tingen du har kjøpt har skjulte feil eller mangler. Slike saker ender ikke sjelden i retten, sier advokat Marius Steen til dinerstatning.no. 

Store verdier på spill

Steen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Han har jobbet med kjøpsrett og erstatning i snart ti år, og representerer både kjøpere og selgere i retten. Advokaten forteller at slike tvister ofte dreier seg om verdier i hundretusenkroners-klassen. 

– Både båter og biler er gjengangere i slike saker, og jeg får mange henvendelser i forbindelse med at kjøper oppdager feil og mangler etter slik kjøp, sier Steen. 

Advokaten forteller at kjøpsloven kan komme til anvendelse hvis du har kjøpt en mangelfull vare. Den gir deg flere muligheter. 

– Du kan for det først kreve utbedring eller omlevering. Det vil si at du kan kreve at selger reparerer varen, eller at du får en ny, sier han.

– Videre kan du kreve prisavslag, og hvis mangelen er vesentlig kan du heve kjøpet, det vil si at du kan kreve å få pengene tilbake mot å tilbakelevere varen, forteller Steen. 

Les også: Tips til deg som oppdager feil på boligen

Kan kreve erstatning

I tillegg til alternativene ovenfor har du mulighet til å kreve erstatning. 

For å kunne kreve erstatning, er det tre grunnleggende vilkår som må være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må foreligge et økonomisk tap, og det må foreligge årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget.  

TRE VILKÅR: For å kunne kreve erstatning, er det tre grunnleggende vilkår som må være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må foreligge et økonomisk tap, og det må foreligge årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget. Foto: Shutterstock.

Under følger en oversikt over ansvarsgrunnlagene: 

1. Har selgeren gjort en feil ved salget, vil han normalt være ansvarlig. 

– Det kan være at selgeren ikke har opplyst om feil han kjente til. Har du kjøpt en bruktbil, og selgeren visste eller burde ha visst at bilen har en oljelekkasje uten å opplyse om dette, så er dette en mangel som kan gi grunnlag for erstatning, sier Steen.

Hvis selgeren velger å reparere oljelekkasjen, vil erstatningen her kunne bestå i utlegg som kjøperen har hatt, for eksempel utlegg eller kostnader til å få undersøkt bilen på verksted. 

Hvis selger derimot ikke reparerer bilen, vil erstatningen kunne bestå i det verditapet bilen har med mangelen eller feilen. Er bilen verd kr 200.000 uten oljelekkasjen, mens bilen bare er verdt kr 150.000 med oljelekkasjen, vil man kunne kreve differansen på kr 50.000 i erstatning.

– Men også opplysninger som er gitt i forbindelse med kjøpet, og som selgeren visste eller burde ha visst er feil, kan gi grunnlag for erstatning. Har selgeren for eksempel opplyst at båten du har kjøpt har en ny innenbordsmotor, mens motoren i virkeligheten er gammel og sliten, så kan dette være erstatningsbetingende, påpeker advokaten. 

FEIL PÅ BILEN: Advokaten forteller at kjøpsloven kan komme til anvendelse hvis du har kjøpt en mangelfull vare. Kjøp av båter og biler er gjengangere i saker som ender i retten. Foto: Shutterstock.

2. Et annet ansvarsgrunnlag er garantiansvaret.  

– Har selgeren garantert at varen har bestemte egenskaper, så er selger ansvarlig hvis disse egenskapene ikke stemmer. Har selger for eksempel opplyst at båten er en 2010-modell, som bare har gått noen få timer hver sommer, kan han være erstatningsansvarlig hvis det for eksempel viser seg at båten er en 2008-modell som har vært mye brukt, forteller Steen. 

– Dette er en feil, som selger ikke kan rette. Hvis kjøper velger å fastholde kjøpet, vil erstatningen utgjøre det verditapet båten har som følge av at den er eldre, og dermed mindre verdt. Er båten kjøpt for kr 300.000, mens det viser seg at båten bare er verd kr 250.000 fordi den er en godt brukt 2008-modell, kan man kreve kr 50.000 i erstatning. 

– Til forskjell fra ansvarsgrunnlaget ovenfor om feil og forsømmelser, så kan selger under garantiansvaret være ansvarlig selv om han ikke visste at båten var en mye brukt 2008-modell. Selger er med andre ord ansvarlig selv om han var i god tro, forteller Steen. 

3. Et tredje ansvarsgrunnlag er kontrollansvaret. 

– Dette går i korthet ut på at selv om selgeren ikke har gjort noen feil eller har garantert for visse egenskaper, så kan han bli erstatningsansvarlig med mindre mangelen skyldes noe som er utenfor hans kontroll. 

– Hvis mangelen var synlig da tingen blir solgt, så er selger normalt ansvarlig. Spørsmålet kommer på spissen ved skjulte mangler. En skjult mangel er en feil ved varen som verken selger eller kjøper visste om. Kjøper man en bil, som både selger og kjøper tror er feilfri, og det senere viser seg at girkassen var så dårlig at den må byttes, blir spørsmålet om selger er ansvarlig for denne feilen, sier Steen. 

– Feilen er i slike tilfeller normalt selgers ansvar dersom han kunne leverte en feilfri bil. Hvis selger kunne ha levert bilen med en feilfri girkasse, er han erstatningsansvarlig. Dette forutsetter imidlertid at det finnes girkasser å få tak i til denne bilen, noe som normalt vil være tilfellet ved biler. Er det derimot umulig å rette feilen, så går selger normalt fri under dette alternativet, avslutter advokat Marius Steen.

Ved kjøp og salg av fast eiendom er det avhendingsloven som gjelder

Ved forbrukers kjøp av ting fra en næringsvirksomhet gjelder forbrukerkjøpsloven 

Les mer om forsikringssaker her.