Ny konto
Tvist om bolig, bil eller båt:

Rettshjelpsforsikring gjør det rimeligere å bruke advokat

Du kan få dekket en stor del av dine advokatomkostninger gjennom ulike rettshjelpsforsikringer. - Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til juridisk bistand hvis du er part i en tvist, sier advokat Marius Steen.

TVIST:og De vanligste rettshjelpsforsikringene er ofte inntatt i boligforsikringen, innboforsikringen, bilforsikringen eller båtforsikringen. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.06.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Rettshjelpsforsikring

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Rettshjelpsdekning gjør det rimeligere å bruke advokat i en sak. De vanligste rettshjelpsforsikringene er ofte inntatt i boligforsikringen, innboforsikringen, bilforsikringen eller båtforsikringen.

– Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til juridisk bistand hvis man er part i en tvist. En «tvist» foreligger når et krav som en av partene har fremsatt er avslått av den andre parten. Har du som kjøper av en bolig oppdaget mangler ved boligen og krevd prisavslag av selgeren, vil en tvist foreligge hvis selgeren avslår kravet, sier advokat Marius Steen til dinerstatning.no. 

Steen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på fast eiendom. Advokaten jobber også blant annet med arbeidsrettavtale- og kontraktsrettfamilie- og arverett samt barnefordelingssaker

Les mer: Her er alt du trenger å vite om rettshjelpsforsikring

Betaler egenandel ved bruk 

– Erkjenner derimot selgeren at han er ansvarlig for mangelen, foreligger det ingen «tvist», påpeker Steen. 

Hvor mye du får dekket varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Det normale er at man betaler en egenandel på cirka 3-4000 kroner, og så dekker forsikringsselskapet 80 prosent av de omkostningene som overstiger egenandelen. 

– I tillegg pleier rettshjelpsforsikringen å ha en øvre grense på enten 80000 kroner eller 100 000 kroner, forteller Steen.

Hva slags type saker som dekkes av rettshjelpsdekningen, er avhengig av hvilken type forsikring du har og hva slags sak tvisten gjelder. 

Eksempler på tvister som i utgangspunktet kan dekkes er:

 • Tvist mot håndverker. Dette kan f.eks. være krav om prisavslag, retting, erstatning eller heving. 
 • Ulike pengekrav. 
 • Nabotvister. Krangler man med naboen, kan dette være dekket. 
 • Noen veitvister kan være dekket.
 • Tvister knyttet til tomtefeste.
 • Husleietvist. Leier man ut en del av boligen, kan en tvist med leietaker være dekket.
 • Mangler ved bil. Dette kan relatere seg til krav mot selger vedrørende prisavslag, retting, erstatning eller heving. Eventuelt krav mot verksted som har reparert bilen. 
 • Mangler ved båt. Krav mot selger vedrørende prisavslag, retting, erstatning eller heving.
 • Mangler ved bolig. 

Kjøper man en bolig som viser seg å ha feil eller mangler, kan en sak mot selgeren være dekket av forsikringen. 

Typiske feil eller mangler kan være:

 • Sopp og råteskader 
 • Dreneringsproblemer 
 • Vannlekkasjer 
 • Fukt 
 • Feil ved det elektriske anlegget 
 • Støy og lukt 
 • Skadedyr 
 • Arealsvikt 
 • Manglende eller uriktige opplysninger 
 • Manglende rettigheter

Dekker ikke motpartens saksomkostninger

Rettshjelpsforsikringen kan inneholde begrensninger. Den dekker normalt ikke motpartens saksomkostninger dersom du blir dømt til å betale disse. 

Forsikringen dekker normalt heller ikke tvister som har sammenheng med for eksempel skilsmisse, barnefordeling, arbeid eller offentlige forvaltningsvedtak.

– Sjekk forsikringsvilkårene dine eller kontakt ditt forsikringsselskap eller advokat hvis  du har spørsmål om hva forsikringen din dekker, sier advokat Marius Steen.

Les mer om forsikringssaker her.