Ny konto
Personskade og forsikring:

Du kan ha krav på erstatning hvis du blir skadet i sykkelulykke

Mange bruker sykkel på trening eller til og fra jobb. Dette må du vite hvis det skjer en ulykke.

ERSTATNING: Til tross for at det ikke er en ansvarsforsikring knyttet til sykkelen, så kan du likevel få erstatning gjennom andre forsikringer hvis det skjer en ulykke. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
12.04.2017
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Fritidsulykke Mona Næverdal Sykkelulykke

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Med våren øker antallet sykler i terrenget og på veiene. Samtidig øker også risikoen for skader.

– I motsetning til for biler og motorsykler, er det ingen ansvarsforsikring knyttet til en tråsykkel eller elektrisk sykkel hvis det skjer en ulykke, sier advokat Mona Næverdal til dinerstatning.no. 

Våre klienter har fått flere milliarder i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Mona Næverdal er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningsrett. Som ekspert på forsikringsrett og erstatningsrett, forteller Næverdal at reglene for erstatning er annerledes hvis ulykken skjer på en sykkel i stedet for med en bil. 

Til tross for at det ikke er en ansvarsforsikring knyttet til sykkelen, så kan du likevel få erstatning gjennom andre forsikringer. 

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning for personskade

Les mer: Her er alt du trenger å vite om erstatning etter trafikkulykke

Her er oversikten: 

Ble du skadet mens du syklet til eller fra jobb?

– Da må du spørre arbeidsgiveren din (HR-ansvarlig) om det er tegnet yrkesskadeforsikring med utvidet dekning, slik at også skader på vei til og fra jobb kan være dekket som yrkesskade, sier Næverdal. 

– Er du ansatt i kommunen og medlem i en arbeidstakerorganisasjon? I så fall dekkes i utgangspunktet også skader som skjer på direkte reise mellom hjem og arbeidssted, sier advokaten. 

Les mer om dette i Hovedtariffavtalen i kommunal sektor § 11, som dekker slike skader.

Har du reiseforsikring?

– Her er forsikringsvilkårene forskjellige. Noen reiseulykkesforsikringer krever at ulykken skal ha skjedd på en reise med minst én overnatting, mens andre forsikringer dekker deg døgnet rundt hele året, sier Næverdal.

Har du eller din samboer/ektefelle kollektiv ulykkesforsikring, for eksempel gjennom arbeidsgiver eller fagforening/fagforbund?

– Her er det mange som har gode ordninger de ikke vet om. Spør arbeidsgiveren din og arbeidsgiveren til ektefelle/samboer om det er tegnet kollektiv ulykkesforsikring for de ansatte og deres familiemedlemmer, anbefaler erstatningsadvokaten. 

Les mer: Her er alt du trenger å vite om ulykkesforsikring. 

– Spør fagforeningen/fagforbundet ditt om de har kollektiv ulykkesforsikring for medlemmene. Spør også hos fagforeningen/fagforbundet til din ektefelle/samboer om det er dekning for deg, sier Næverdal.

Har du eller din ektefelle/samboer tegnet egen ulykkesforsikring (som privatperson)?

– En ulykkesforsikring har normalt en relativt lav pris, slik at noen kan glemme at de har tatt med en ulykkesforsikring «på kjøpet» ved tegning av en hel «pakke» med forsikringer. Sjekk «min side» hos forsikringsselskapet ditt for å få en oversikt over hvilke forsikringer du har, anbefaler advokaten.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

EKSPERT: Advokat Mona Næverdal i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett. Foto: advhi.no.

Les også: For meg er forsikring like viktig som sykkelhjelmen 

Les også: Du kan kreve erstatning hvis du blir påkjørt

Bor du hjemme hos foreldrene dine?

– Da kan du være dekket via dine foreldres forsikringer, sier hun.

Ble du skadet under sykkelritt/-konkurranse?

– Har du lisensforsikring vil denne normalt kunne komme til anvendelse. Hvis du har blitt hardt skadet, er det viktig å vite at verken en reiseforsikring eller en ulykkesforsikring dekker det økonomiske tapet du kan lide ved å falle ut av arbeid, påpeker Næverdal.

– Slike forsikringer har normalt en forsikringssum der man får en prosentvis andel utbetalt i forhold til hvor stor skaden er. Noen ulykkesforsikringer dekker også kun skader av et visst omfang. Det tas heller ikke hensyn til at skaden kan ha medført nedsatt arbeidsevne. En reise- eller ulykkesforsikring dekker normalt også utgifter til behandling i en gitt periode og med en begrenset sum, forteller hun.

Har du uføreforsikring?

– Dersom du har blitt så hardt skadet at du ikke lenger kan jobbe, eller må gå ned i stillingsprosent, kan nedgangen i inntekt likevel bli kompensert ut over det du kan få fra NAV, forteller advokaten. 

– Slik forsikring kan være tegnet av arbeidsgiver, enten du er ansatt i det offentlige eller det private. Er du ansatt i stat, kommune eller fylkeskommune har du vanligvis gode ordninger via Statens pensjonskasse eller KLP. Jobber du i privat sektor er det variable ordninger, alt fra ingen dekning til ordninger som er bedre enn i det offentlige, forteller Næverdal. 

– Du bør også sjekke om du har tegnet uføreforsikring via din fagforening eller fagforbund, skyter hun inn. 

Har du tegnet uføreforsikring som privatperson?

– Logg deg inn på siden din hos forsikringsselskapet ditt for å sjekke. En uføreforsikring kan innebære at du får en engangssum utbetalt, eller den kan gi deg en sum utbetalt per måned «på toppen» av ytelser fra NAV, eller begge deler, forteller Næverdal. 

– Det er vilkår knyttet til dokumentasjon for arbeidsuførhet samt hvor lenge du har vært ufør, før en uføreforsikring utbetales, påpeker hun.

Kan oppstå uenighet med forsikringsselskapet

Det kan fort oppstå uenighet med forsikringsselskapet om skadene du er påført har sin årsak i ulykken, og om hvor stor skaden er. 

– Har du blitt arbeidsufør, kan det også oppstå uenighet med forsikringsselskapet om vilkårene for utbetaling er oppfylt. Er du i tvil om forsikringsselskapet gir deg den dekning du har krav på, kan det være et godt råd å kontakte en advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett og forsikringsrett, sier Mona Næverdal.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.