Ny konto
Forsikring og erstatning:

Du er ikke forsikret som hjemme med leiebil i utlandet

Det er viktig at du sjekker hva forsikringen dekker når du leier leiebil i utlandet. Hvis ikke kan det koste deg dyrt.

ANDRE REGLER:Det er viktig å ha gode forsikringer når du leier leiebil i utlandet. Reglene i utlandet er ofte annerledes enn hjemme i Norge. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
25.04.2016
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Ansvarsforsikring Svein Sjøgren

Når du skal ferdes med leiebil i utlandet, er det mange ting som kan gå galt. Du skal operere et fremmed kjøretøy, i fremmede omgivelser, med en trafikkultur og trafikkregler som er ulike fra det du er vant til hjemme.

– Det er derfor meget viktig at du sjekker om kjøretøyet og du som sjåfør er forsikret, og at du er sikker på hva forsikringen dekker, sier advokat Svein Sjøgren til dinerstatning.no.

Svein Sjøgren er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på erstatningsrett og forsikringsrett.

Sjøgren mener det er særlig tre ting du bør være oppmerksom på før du leier leiebil i utlandet:

  1. Hva skjer dersom du med leiebilen forårsaker skade på personer eller eiendom
  2. Hva skjer dersom leiebilen din blir påført skade. 
  3. Hva skjer dersom leiebilen forsvinner som følge av tyveri.

Forskjell på ansvarsforsikring hjemme og ute

I de fleste land er det obligatorisk med en ansvarsforsikring som dekker skade som kjøretøyet gjør på andre. Sjøgren anbefaler at du likevel sjekker dette for å være på den sikre siden.

– En ansvarsforsikring i utlandet dekker nødvendigvis ikke like mye som en slik forsikring gjør i Norge, sier advokaten.

I mange land er ikke sjåføren dekket av den obligatoriske ansvarsforsikringen, slik som passasjerene. Dette innebærer at du som sjåfør ikke vil være dekket for egen personskade etter en trafikkulykke, dersom du selv har ansvaret for ulykken.

– Husk derfor at du i så fall må kjøpe egen forsikring som dekker skade på sjåfør, påpeker Sjøgren.

LEIEBIL I UTLANDET: – Det er meget viktig at du sjekker om kjøretøyet og du som sjåfør er forsikret, og at du er sikker på hva forsikringen dekker, sier advokat Svein Sjøgren i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

I noen land, som for eksempel USA, dekker ikke ansvarsforsikringen skade på andres eiendom. Du må da tegne en tilleggsforsikring for dette – en såkalt «Additional Liability Insurance» (ALI).

Det er også vanlig med beløpsgrenser for ansvaret som er dekket. Det kan i så fall være aktuelt å tegne tilleggsforsikringer.

Ansvar for skade på leiebilen

Du er som leietaker ansvarlig for skade på leiebilen, for eksempel som følge av uhell, hærverk eller værfenomener som hagl.

– Forsikring for slik skade kalles «Collision Damage Waiver» (CDW), og vil som regel være inkludert i en standard leiekontrakt. Du bør imidlertid lese kontrakten nøye, og forsikre deg om at dette er omfattet i avtalen, sier erstatningsadvokaten.

– CDW reduserer leietakers ansvar ved skade på kjøretøyet til kun å omfatte en obligatorisk egenandel, forutsatt at det ikke foreligger brudd på leieavtalen – for eksempel som følge av brudd på sikkerhetsforskrifter eller lignende, fortsetter han.

Egenandelen varierer fra land til land, og med størrelsen på bilen. Det kan være lurt å sjekke størrelsen på egenandelen, for å unngå ubehagelige overraskelser. Som regel vil det være mulig å avtale redusert egenandel, men dette vil koste ekstra.

– CDW dekker ikke nødvendigvis alle delene på leiebilen, som for eksempel dekk og vindusrute. Tauekostnader ved havari kan også være unntatt. Som regel vil du kunne tegne en tilleggsforsikring for dette, sier Sjøgren.

Skade på gods i leiebilen er unntatt fra CDW-dekningen, men dette vil som regel være dekket av din norske reiseforsikring.

Egen forsikring for tyveri og kasko

Det er ikke vanlig at kaskodekningen (CDW) dekker tyveri av leiebilen. Skal du være dekket for dette, må du tegne en egen tyveriforsikring, kalt «Theft Protection» (TP), eller i noen tilfeller tegne en forsikring som dekker både tyveri og kasko, kalt «Loss Damage Waiver» (LDW).

– Forsikringen reduserer leietakers ansvar ved tyveri av leiebilen til kun å omfatte en obligatorisk egenandel, forutsatt at det ikke foreligger brudd på leieavtalen. Også her vil det som regel være mulig å avtale redusert egenandel, sier erstatningsadvokaten.

TYVERI AV BILEN: Det er ikke vanlig at kaskodekningen dekker tyveri av leiebilen. Skal du være dekket for dette, må du tegne en egen tyveriforsikring, kalt «Theft Protection» (TP), eller i noen tilfeller tegne en forsikring som dekker både tyveri og kasko, kalt «Loss Damage Waiver» (LDW). Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Tyveriforsikringen gjelder som regel ikke for innbrudd i bilen, men dette kan være dekket av reiseforsikringen din.

Må som oftest være over 21 år

Du må selvfølgelig ha gyldig førerkort, og i noen land kreves også internasjonalt førerkort. Aldersgrense for leie av bil kan variere fra land til land. Svært ofte er grensen 21 år, og i enkelte land vil det koste ekstra om du er mellom 21–25 år.

Hvis det skal være flere førere på leiebilen må navnet på samtlige oppgis. Du kan risikere at forsikringsselskapet krever regress (tilbakebetaling) for utbetalt erstatning, eller at kaskoforsikringen ikke gjelder, dersom en skade er forårsaket av en uautorisert sjåfør.

Har du tenkt å krysse landegrenser med leiebilen, er det viktig at du sjekker at dette er tillatt. Det kan være at forsikringen ikke er gyldig i andre land.

Sjekk hva som dekkes av reiseforsikringen

Du bør lese nøye gjennom kontrakten og forsikringsvilkårene, slik at du kan vurdere om det er behov for å tegne tilleggsforsikringer. Du vil som regel finne mye informasjon på utleiefirmaenes websider, under headinger som «Policies», «FAQ», «Coverage», eller «More».

Før du reiser bør du også sjekke hvilke forsikringsdekninger du har med deg fra Norge. Du bør undersøke hva som dekkes av reiseforsikringen, og om det er særskilte forsikringsdekninger dersom du benytter kredittkort. Videre kan du undersøke om du har egne ulykkes- eller uføreforsikringer, enten tegnet privat, eller gjennom arbeidsgiver.

Det kan være lurt å bestille leiebilen før du reiser, slik at du kan sette deg inn i leieavtalen og forsikringsvilkårene i ro og mak. Det kan være vanskelig å sette seg inn i alt dette når du står i leiebilfirmaets skranke på flyplassen, sliten og trett etter en lang reise, med skrikende unger og med mange utålmodige kunder bak deg i køen.

Les mer om forsikringssaker her.