Ny konto
Forsikringssaker og erstatning:

Anette deltok i protestaksjon mot Protector

Boligdrømmen til Anette endte i et mareritt da leiligheten hun kjøpte var full av mugg og sopp. Så startet kampen mot eierskifteselskapet Protector Forsikring. Lørdag protesterte hun og andre misfornøyde boligkjøpere foran Stortinget.

PROTESTERTE: Anette Bull var blant cirka 100 personer som ifølge arrangøren møtte opp foran Stortinget for å protestere mot det demonstrantene mener er eierskrifteselskapenes kyniske strategi mot boligkjøpere som rapporterer inn alvorlige feil eller mangler ved boligen. Foto: Arne Steinstad.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.11.2015
Kategori
Forsikringssaker
Emner
Erstatning Protector Forsikring

Anette Bull (45) fra Sandefjord var en av fire boligkjøpere som tok initiativ til protestaksjonen ”Aksjon tryggere bolighandel og rettsikkerhet”, som lørdag ble arrangert utenfor Stortinget. 

Ifølge arrangøren møtte cirka 100 personer opp for å protestere mot det de mener er eierskrifteselskapenes kyniske strategi mot boligkjøpere som rapporterer inn alvorlige feil eller mangler ved boligen.

Selv mener Bull at regelverket er tilpasset forsikringsselskapene og ikke boligkjøperne. 

– Det er dessverre altfor utbredt at de som klager på sine boligkjøp ikke får erstatningen de har krav på. Altfor ofte havner slike saker i retten, sier Anette Bull til dinerstatning.no. 

Bull beskriver lørdagens protest foran Stortinget som vellykket. Hun forteller at apellene ble godt mottatt og at budskapet kom tydelig frem til de fremmøtte. 

– Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen. Målet med demonstrasjonen er å sikre tryggere bolighandel gjennom en endring av avhendingsloven. Mange saker ender unødvendig i retten, og det ønsker vi en slutt på. Vi vil rett og slett bedre rettssikkerheten til boligkjøperne, og er nå i dialog med politikerne om dette, forteller Bull.

PROTEST: Bull beskriver lørdagens protest foran Stortinget som vellykket. Hun forteller at apellene ble godt mottatt og at budskapet kom tydelig frem til de fremmøtte. Foto: Arne Steinstad.

Har kjempet årelang kamp 

Bull har selv måttet kjempe mot forsikringsselskapet Protector. For to år siden kjøpte hun en leilighet i en ni år gammel tomannsbolig i Larvik. Etter overtagelse viste det seg at leiligheten var full av mugg og sopp. 

– Både familien min og de som bodde i leiligheten under oss fikk vondt i hodet og ble tungpustet. Vi måtte derfor gå med gassmaske inne og ha vinduene åpne til enhver tid, forteller Bull. 

– Alt så fint ut på visning, men da vi begynte å rive av tapetet så vi at det var mugg og sopp flere steder, sier hun.

Bull klaget skadene inn til eierskifteforsikringsselskapet Protector, men ble ikke enig med forsikringsselskapet om erstatningsbeløpet. Dermed endte saken i retten.

– At vi ikke blir tatt på alvor er helt forferdelig. I tillegg til at prosessen tar tid og krefter, bruker vi utrolig mye penger på saksomkostninger, sier en fortvilet Bull. 

Mange rettssaker

Protectors markedsandel i Norge innen eierskifteforsikring er på over 50 prosent. Selskapet behandler i gjennomsnitt 4500 klager i året. 

Da Bull klagde manglene inn til Protector skal forsikringsselskapet ha avvist grunnlaget for kravet. Ifølge Bull ga de henne først et tilbud om 115.000 kroner i erstatning. Underveis skal forsikringsselskapet ha økt erstatningstilbudet til 300.000 kroner. 

Ifølge Bull konkluderer en rapport utarbeidet av en boligfagkyndig hun engasjerte med at det vil koste totalt fire millioner kroner å utbedre skadene på eiendommen hennes. 

– Jeg har fått et varsel fra kommunen om at huset er ubeboelig, og at alle forskriftsmangler og ulovligheter må rettes opp innen 1. desember i år, forteller hun.

– Har for høye forventninger

Fagsjef Tommy Ravndal i Protector Forsikring sier at uenigheten mellom selskapet og Anette Bull relateres til store differanser knyttet til byggetekniske vurderinger.

Han mener generelt at kjøpere ofte har for høye forventninger til hva de kan kreve i erstatning.

– Mange setter seg ikke inn i verken boligens tilstand eller reglene som gjelder ved kjøp av brukt bolig. Protector Forsikring behandler sakene etter de lovene som gjelder mellom kjøper og selger. Skuffelse og misnøye kan derfor bli stor i enkeltsaker når forventninger man har ikke innfris, sier Tommy Ravndal til dinerstatning.no. 

STOR AVSTAND: Fagsjef Tommy Ravndal i Protector Forsikring mener at kjøpere ofte har for høye forventninger til hva de kan kreve i erstatning. Foto: Protector Forsikring.

Fagsjefen avviser at sakkyndige takstmenn som forsikringsselskapet benytter er strengere enn andre sakkyndige. 

– Det handler ikke om å være streng eller ikke. Takstmenn har ofte ulikt mandat for takstrapporten. Det er en utfordring som ikke burde vært der. Mange takstmenn som kjøper engasjerer vurderer i henhold til nye tekniske forskrifter. De anbefaler for eksempel full renovering for å tilfredsstille nye krav eller behov for vedlikehold og fornyelse, sier han.

– Men kjøper har kun krav på en kontraktsmessig bolig, som for eksempel kan innebære kun en mindre reparasjon i henhold til datidens regler, og ikke en full renovering, fortsetter Ravndal.

Han sier at kun 1,8 prosent av boligsalgene ender i en konflikt, og at Protector Forsikring får medhold helt eller delvis i tre av fire saker som fremmes for retten. 

– I tilfeller der verken selskap/selger eller kjøper vinner fullt ut, oppnår kjøper i snitt ca 29 prosent av sitt fremsatte krav for retten. Det viser at mange boligkjøpere har for høye forventninger til hva de etter loven kan kreve av boligselgeren, sier fagsjefen.

– Ser Protector noen grunn til å gjøre endringer i måten selskapet håndterer disse sakene på i fremtiden?

– Som nevnt løses de fleste sakene på et tidlig stadium. Men det jobbes aktivt både internt og eksternt for at bolighandel skal bli tryggere, sier Ravndal.

Gir ikke opp kampen

Anette Bull har levd med erstatningssaken mot Protector Forsikring døgnet rundt de siste to årene. Hun kjenner selv til andre som kjempet i hele fem år før de fikk medhold i rettsapparatet. Likevel nekter Sandefjord-kvinnen å gi opp kampen mot forsikringsselskapet.

– En prosess som dette tar virkelig på, og det er mange som bukker under til slutt. Men jeg gir ikke opp før vi har nådd frem med våre krav om en styrking av rettssikkerheten gjennom tryggere gjennomføring av boligkjøp, sier Anette Bull.