Ny konto

Støtskade kan gi deg erstatning etter en ulykke på jobb eller i trafikken

Du kan ha krav på erstatning for støtskade etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for støtskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

Du kan ha krav på erstatning for støtskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland.

Han er erstatningsadvokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker.

En støtskade skjer når muskler, sener, brusk eller leddbånd blir klemt mot kroppens ben eller knokler i ett eller flere raske støt.

– Men støtskader kan også skje mot hodeskallen, øyet og øret, for eksempel ved treff av en gjenstand som for eksempel en ball, forteller Helland.

Ved støtskader mot hodet kan man bli påført hjerneskade, og ved støt direkte mot et øye kan øyets indre strukturer skades og man kan i verste fall bli synsskadet eller blind.

Støtskader kan skje en rekke sammenhenger

En støtskade forekommer relativt hyppig i arbeidslivet. Det er for eksempel vanlig med støtskade etter fallulykke i bygg- og anleggsbransjen og i primærnæringer ne som landbruk, skogsdrift og fiskeri.

– De vanligste personskadene med støtskade skjer etter yrkesskade, trafikkulykke og fritidsulykke. Det skjer også mange støtskader ved idrettsaktivitet, forteller Helland.

Han forteller at du kan ha krav på erstatning for støtskade i en rekke sammenhenger:

 • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
 • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
 • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
 • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
 • Erstatning for skatteulempe
 • Oppreisningserstatning

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier Helland. Dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør, kan du også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du er omfattet av slike forsikringer.

Støtskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV

En støtskade kan også godkjennes av NAV som yrkesskade.

– Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjenning av støtskaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet, forteller Helland.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV, sier han.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Så hvor mye kan man få i erstatning for støtskade?

– For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier erstatningsadvokaten.

Forsikringsselskapet betaler for advokaten din

Helland oppfordrer skadelidte til å ta kontakt med advokat hvis de blir påført støtskade i en ulykke.

– Støtskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret, sier advokaten.

Han forteller at du normalt slipper å betale for advokat i slike saker. I erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

– Går erstatningssaken etter en støtskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

– Det er ofte forbundet med liten økonomisk risiko å kontakte advokat i slike saker, avslutter Øystein Helland.