Ny konto

Slik får du erstatning hvis du skader hånden i en ulykke

Du kan ha krav på erstatning hvis du skader hånden i en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke.

ERSTATNING: Det er mange typer ulykker som kan føre til en håndskade. For eksempel fallulykker, klemulykke, kuttskade, eksplosjonsskade, brannskade eller vibrasjonsskade. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
15.09.2021
Kategori
Erstatning Trafikkskader Yrkesskader
Emner
Håndskade Øystein Helland Trafikkskade Yrkesskade

– En håndskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for håndskade etter en ulykke. I enkelte tilfeller kan en skade på hånden utgjøre flere millioner kroner i erstatning, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Øystein Helland er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker.

Advokatfirmaet hjelper klienter over hele landet, og har jobbet med mange saker der klienter har blitt påført skader i hånden. Helland forteller at en håndskade kan gi krav på erstatning hvis skaden skjedde i en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke, flyulykke eller som følge av feilbehandling eller vold.

Erstatningsadvokaten forteller at det er mange typer ulykker som kan føre til en håndskade. Han ser ofte håndskader etter fallulykker, men også etter andre ulykker som klemulykke, kuttskade, eksplosjonsskade, brannskade eller vibrasjonsskade.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

EKSPERT: Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Dette må du gjøre hvis uhellet er ute

Hvis du er blitt påført en håndskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig.

– Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet, sier Helland.

Han forteller at det er mange som ikke vet at de kan ha krav på erstatning for en håndskade, men du kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker med håndskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, påpeker Helland.

Kan få millioner i erstatning og fordeler i NAV

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt størrelsen på utgiftene du er blitt påført. Din alder kan også ha betydning for erstatningsbeløpet.

– Erstatningens størrelse må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

En håndskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom skaden skjer i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, forteller erstatningsadvokaten.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Får mer i erstatning med advokat

Erstatning for håndskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk.

– Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier Helland – som forteller at det er forsikringsselskapet som normalt dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken.

– Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. Den økonomiske risikoen er derfor liten ved å kontakte advokat etter en ulykke med håndskade, avslutter erstatningsadvokat Øystein Helland.