Ny konto

Slik får du erstatning for fingerskade etter en ulykke

Du kan ha krav på erstatning for fingerskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke. Her er erstatningsadvokatens beste råd for å få erstatning.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for klemskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
20.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Erstatning for fingerskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner hvis du skader deg i en ulykke på jobb eller i trafikken.

Det sier advokat Øystein Helland, som er daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Helland har 30 års erfaring med erstatningssaker, og forteller at fingerskader er vanlig etter ulykker.

– Mange tror at en fingerskade ikke er alvorlig nok til å kunne kreve erstatning, men det er ikke alltid tilfellet. En fingerskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne, og gir ofte grunnlag for krav på erstatning, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

En fingerskade defineres som en eller flere skader på tommel, pekefinger, langfinger, ringfinger eller lillefinger. En fingerskade kan blant annet føre til smerter og gå ut over gripeevnen. Skaden kan gjøre det vanskelig å utføre dagligdagse gjøremål, som for eksempel å jobbe, trene, lage mat eller dusje.

– Selv om en fingerskade ikke fremstår som en alvorlig skade, så kan den være dramatisk for den det gjelder. For en fiolinist vil det for eksempel være veldig alvorlig å miste pekefingeren fordi vedkommende da ikke kan utføre arbeidet sitt, påpeker Helland.

En rekke ulykker som kan føre til fingerskade

En fingerskade oppstår ofte i forbindelse med kutt, infeksjoner, fall, støt eller slag. Fingerskade er en av de vanligste yrkesskadene, og skjer ofte i ulykker i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri, skog- og landbruksindustrien samt i sjømatindustrien.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Har krav på en flere typer erstatning

Fingerskader kan gi krav på en rekke typer erstatning, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, forteller Helland.

Hvor mye du kan få utbetalt i erstatning etter en fingerskade kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne.

– Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du blir påført. Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier erstatningsadvokaten.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Erstatning for fingerskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Helland mener derfor at du ikke bør ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret alene, sier han.

Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken.

– Det er derfor begrenset økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, sier erstatningsadvokat Øystein Helland.