Ny konto
Kommentar:

«Pasientskadeordningen fungerer ikke»

Regjeringen mener at pasientskadeordningen fungerer godt. Det gjør den ikke, skriver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

IKKE FORNØYD: Det er uforståelig at Regjeringen vegrer å etterfølge Personskadeforbundet LTNs og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt krav om en gjennomgang av pasientskadeordningen, skriver assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.10.2017
Kategori
Erstatning
Emner
Kommentarer Per Oretorp Personskadeforbundet

I Regjeringens forslag til statsbudsjett fremgår det at den offentlige og «objektive» pasientskadeordningen taper om lag en fjerdedel av erstatningssakene som avgjøres i domstol.

Det er riktignok en lavere tapsrate enn tidligere, men det er fordi antallet forlik har økt. Trolig har svært mange skadde vunnet frem i disse forlikssakene, men det kommer ikke frem verken av statsbudsjettet eller av pasientskadeordningens statistikk.

Likevel er en tapsrate på 23 prosent et tydelig signal om at pasientskadeordningen ikke fungerer godt nok. I dag er det svært mange som aldri får erstatning etter pasientskader fordi de ikke har råd å ta den økonomiske risikoen det medfør å bringe en sak inn for domstolene.

KRITISK: Per Oretorp er assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN. Foto: Personskadeforbundet LTN.

Hører ikke på innspill

Regjeringen gjør ingenting med dette, til tross for at de er godt kjent med kritikken som har blitt rettet mot pasientskadeordningen. De overser fullstendig Personskadeforbundet LTN og andre interesseorganisasjoner opplysninger, innspill og krav. 

Dette ikke er i tråd med Helseministerens uttalte mantra om «Pasientens helsetjeneste».

Det er uforståelig at Regjeringen vegrer å etterfølge Personskadeforbundet LTNs og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt krav om en gjennomgang av ordningen.

Det er også grunn å tro at saksbehandlingstiden hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) vil øke dersom budsjettforslaget blir stående. 

Er ikke godt nok

NPE forventer en økning av antallet søknader med syv til åtte prosent neste år. Det er positivt at Regjeringen bevilger 10 millioner kroner for å øke saksbehandlingskapasiteten i NPE, men dette beløpet er for lite. 

Etter en forventet økning i antallet saker, og en reduksjon i midler til andre poster, innebærer bevilgningen en total økning på driftsbudsjettet med kun en million kroner. For oss i Personskadeforbundet LTN er dette ikke godt nok.

Denne kommentaren ble først publisert på hjemmesiden til Personskadeforbundet LTN.