Ny konto
Øystein Helland kommenterer:

Norges Automobil-Forbunds dobbeltrolle er historien om bukken og havresekken

Det er gode grunner til at Norges Automobil-Forbund ikke bør bistå skadelidte i erstatningssaker mot forsikringsbransjen, skriver Øystein Helland, ansvarlig redaktør i dinerstatning.no.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
07.06.2016
Kategori
Erstatning
Emner
Kommentarer NAF Øystein Helland

For noen år siden ble jeg bedt om å skrive en artikkel i NAFs medlemsblad Motor om en sak jeg hadde vært involvert i. I artikkelen fant jeg det betimelig å knytte noen kritiske bemerkninger til Gjensidige Forsikrings rolle i saken.

Da artikkelen kom på trykk, var mine kritiske bemerkninger om Gjensidige Forsikring fjernet. På mitt spørsmål til journalisten om årsaken til dette, fikk jeg som svar at NAF hadde et så omfattende og viktig samarbeid med Gjensidige, at de ikke ønsket å publisere kritiske bemerkninger om forsikringsselskapet.

Denne historien illustrerer etter mitt syn på en god måte hvorfor NAFs advokater ikke bør bistå skadelidte i personskadeerstatningssaker mot forsikringsbransjen.

I behandlingen av personskadeerstatningssaker er det vesentlige kulturforskjeller mellom skadelidte- og skadevoldersiden. Dette kommer blant annet til uttrykk i den kampen man i hver eneste sak har om valget av hvilken sakkyndig lege som skal få uttale seg om skadenes alvorlighetsgrad.

Det er derfor også en uskrevet bransjenorm at advokater ikke bør påta seg oppdrag både for skadevoldere og skadelidte. Advokaten bør altså velge om han vil bistå skadelidte eller skadevoldere.

Er ikke som å krangle om bilskader

Dette fagfeltet er langt mer konfliktfylt mellom partene enn man for eksempel opplever i erstatningssaker om materielle skader på biler, og det vil derfor fremstå som et troverdighetsproblem dersom samme advokat den ene dagen skulle fremme sin skadelidte klients synspunkter, for så å hevde det helt motsatte synspunkt i neste sak.

Når NAF unnskylder sin nye praksis med at deres advokater ikke tar oppdrag for NAF Forsikring, og for øvrig unnskylder seg med henvisning til konsernets selskapsstruktur, så er dette etter mitt syn irrelevant.

NAFs advokater jobber i samme konsern som også selger forsikringer, og som må forventes å ha økonomisk interesse i at forsikringsutbetalingene ved personskader blir lavest mulig. Samtidig bistår de skadelidte i deres erstatningssaker mot forsikringsbransjen. Dette er en praksis som etter mitt syn ikke tåler dagens lys, og antagelig heller ikke et nærmere søkelys fra Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Etter mitt syn bør NAF snarest revurdere sin nyetablerte praksis, og ta konsekvensen av at deres advokater åpenbart vil ha sin lojalitet til det konsernet som betaler deres lønn.

Har alt å tape

Og hvis NAF fortsatt skulle mene at slike lojalitetsbånd ikke finnes, så bør mistanken om inhabilitet fra en etablert aktør som Personskadeforbundet LTN være tilstrekkelig til å ekskludere NAF fra dette markedet.

Som skadelidt har du ingenting å vinne økonomisk på å la deg bistå av NAFs advokater. Det er forsikringsselskapet som dekker skadelidtes rimelige og nødvendige advokatkostnader uansett. Dette gjelder uavhengig av hvilken advokat du velger.

Og til deg som skadelidt som lar deg lokke av NAFs tilbud om advokatbistand;

Føles det trygt at advokaten som bistår deg får sin lønn fra samme konsern som er motparten i saken din, og sannsynligvis har økonomiske interesser i at erstatningsutbetalingen blir lavest mulig?

Godt valg.

Øystein Helland er også advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er utgiver av dinerstatning.no.