Ny konto

Multitraume kan gi deg krav på høy erstatning hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken

Multitraume er en alvorlig personskade som kan føre til tapt arbeidsevne. Multitraume kan også gi deg grunnlag for krav på høy erstatning.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for multitraume. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

Multitraume benyttes gjerne som samlebetegnelse på flere alvorlige skader etter en og samme ulykke. Skadene kan være kompliserte og livstruende.

– Du kan ha krav på erstatning for multitraume etter en ulykke på jobb, i trafikken, eller i fritiden. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett.

Et multitraume kan omfatte mange typer skader, som for eksempel nerveskade, lammelser, bruddskade, organskade og hodeskade.

Kan ha krav på en rekke typer erstatning

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning for multitraume i en rekke sammenhenger:

 • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
 • Hvis skaden skjedde i fritiden, har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
 • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
 • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Det er Lov om yrkesskadeforsikringLov om skadeserstatning og Lov om bilansvar som er de viktigste lovene som regulerer erstatning for multitraume.

– Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, forteller Helland.

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke yrkesskader)
 • Erstatning for skatteulempe
 • Oppreisningserstatning

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, påpeker han.

Størrelsen på erstatning for multitraume kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne.

– Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du har blitt påført.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Godkjenning som yrkesskade hos NAV

Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjennelse av multitraume som yrkesskade.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV, sier Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Multitraume omfatter ofte svært alvorlige skader, og er som regel kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor bør du kontakte advokat for å få bistand i erstatningssaken, sier Helland.

– Du bør ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Må jeg betale for advokaten selv?

– Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter advokat Øystein Helland.