Ny konto
Barn og erstatning:

Jubler for lovendringen som kan gi barn rett til rettferdig erstatning

Regjeringen foreslår å endre skadeserstatningsloven slik at barn under 16 år får tilnærmet lik rett til erstatning som voksne når de blir utsatt for vold, trafikkulykker eller pasientskader. Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN er fornøyd.

IKKE RETTFERDIG: I dag er lovgivningen slik at barn som får varige skader og nedsatt ervervsevne etter å ha blitt utsatt for vold, trafikkulykker og pasientskader før fylte 16 år, ikke får personskadeerstatning i tråd med prinsippet om ”full erstatning”. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
28.12.2015
Kategori
Erstatning
Emner
Per Oretorp Personskadeforbundet

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Dette har vært en lang og hard kamp for rettferdighet. En endring av barneerstatningslovgivningen har vært en av våre viktigste kampsaker i over to tiår, og det vil være en stor seier både for oss og barna hvis denne endringen blir vedtatt av Stortinget, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN til dinerstatning.no.

I dag er lovgivningen slik at barn som får varige skader og nedsatt ervervsevne etter å ha blitt utsatt for vold, trafikkulykker og pasientskader før fylte 16 år, ikke får personskadeerstatning i tråd med prinsippet om ”full erstatning”. 

– Etter vår oppfatning har barn blitt systematisk diskriminert av staten i 23 år. Svært mange barn har opplevd en betydelig underkompensasjon som lovgiver ikke hadde som intensjon ved innføringen av skadeserstatningsloven, sier Per Oretorp. 

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår nå en lovendring der dagens ordning med en form for standarderstatning for barns varige inntektstap videreføres, samtidig som det foreslås betydelige endringer i innhold og utforming.

Har kjempet for endring siden 1992

Personskadeforbundet LTN gjorde departementet oppmerksom på det urimelige forholdet allerede i 1992, uten at noe har skjedd. Siden den gang har forbundet jobbet utrettelig for at også barn skal ha rett til rettferdig erstatning på lik linje med personer over 16 år.

FORNØYD: Per Oretorp er assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN. Han forteller at det er en rekke ting du må tenke på dersom du skades. Foto: Personskadeforbundet LTN.

Oretorp forteller at en samlet bransje har vært kritiske til hvordan lovgivingen slår ut for barn under 16 år, og at både aktører, advokater og interesseorganisasjoner har gjort myndighetene oppmerksomme på dette over lang tid. 

– Til tross for at samtlige aktører innenfor personskadeerstatningsretten har vært enige om at barn ikke ytes rettferdighet i erstatningsutmålingen, måtte vi vente i hele 23 år etter vår første henvendelse før regjeringen kom med et forslag til endring av skadeserstatningsloven, forteller Oretorp oppgitt.

Oretorp beskriver forslaget til endring i lovverket som en milepæl i norsk erstatningsrett. 

– Vi har jobbet i over 20 år for å endre en lov som alle mener er feil. Dette viser at det er noe galt med systemet. Samtidig er det viktig å glede seg over at vi endelig har oppnådd dette, og vi takker Solberg-regjeringen som endelig valgte å ta tak i dette, sier Oretororp. 

Håper loven får tilbakevirkende kraft

Han håper at lovendringen vil gjøre det mulig for skadde barn å få erstatning slik at de kan delta i samfunnslivet på tilnærmet lik linje som andre barn. Han har jobbet for at lovendringen også skal få tilbakevirkende kraft.

– Jeg er veldig glad for at barn som skader seg i fremtiden vil få en rettferdig erstatning for skadene de er blitt påført, men synes samtidig at det er trist å tenke på alle enkeltmenneskene som ikke får de samme rettighetene gjennom det gamle lovverket, sier han.

– Vi i Personskadeforbundet LTN mener at de nye reglene bør få tilbakevirkende kraft, slik at skadde barn blir kompensert av staten for måten de har forsømt disse barna på, sier, sier Oretorp.

Har jobbet hardt for lovendring

Advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett og trygderett. Giertsen jobbet tidligere i Personskadeforbundet LTN, og var også da sterkt engasjert i saken.

– Jeg hadde blant annet gleden av å arbeide tett med professor Asbjørn Kjønstad og et utvalg av advokater som arbeidet med utforming av forslag til endring av barneerstatningen.  Professor Kjønstads forslag ble overlevert justisminister Knut Storberget allerede sensommeren 2008, forteller advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.  

ENGASJERT: Advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er ekspert på erstatningsrett. Hun jobbet tidligere i Personskadeforbundet LTN, og engasjerte seg da sterkt for en lovendring som gir barn rett til rettferdig erstatning. 

Hun synes det er gledelig å se at revurderingen av barneerstatningen endelig er foretatt, og at det nå foreligger en innstilling til lovendring. 

Giertsen forteller at Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har jobbet aktivt over lengre tid, og samarbeidet tett med Personskadeforbundet for å få til en lovendring i barneerstatningen. 

– Det er på tide at det erstatningsrettslige vernet for unge skadelidte får et bedre utmålingssystem.  Vårt advokatfirma har lenge sett at barneerstatningen har gitt og gir en underkompensert erstatning for de som blir skadet før de fyller 16 år, sier hun. 

– Jeg håper også at Per Oretorp og Personskadeforbundet LTN lykkes i sitt arbeid med at loven får tilbakevirkende kraft, avslutter advokat Tonje Giertsen.