Ny konto

Innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven

En lovendring innebærer at all innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven. – Dette er godt nytt for sikkerheten til yrkesdykkerne, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

NY LOV: Lovendringen som nå er vedtatt betyr at all innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip. Illustrasjon: Arbeidstilsynet.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
27.05.2021
Kategori
Erstatning
Emner
Arbeidstilsynet Trude Vollheim Yrkesdykking

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Dykking er et risikoutsatt yrke med mange ulykker med alvorlig utfall, viser tall fra Arbeidstilsynet.

Regjeringen fulgte opp Arbeidstilsynets anbefaling om å legge innaskjærs yrkesdykking inn under arbeidsmiljøloven, og nå er lovforslaget formelt vedtatt.

– For Arbeidstilsynet har det vært viktig at regelverket bidrar til å redusere risikoen for ulykker. Å få jobbe helhetlig med yrkesdykking bidrar til å øke sikkerheten for dykkerne, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

FOREBYGGING: – For Arbeidstilsynet har det vært viktig at regelverket bidrar til å redusere risikoen for ulykker, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen

Yrkesdykkere inn i arbeidsmiljøloven

Yrkesdykking langs kysten har delvis vært regulert av arbeidsmiljøloven, med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet og delvis av skipsfartsreguleringen, med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet.

Lovendringen som nå er vedtatt betyr at all innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip. Også kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet får en tydelig forankring i arbeidsmiljøloven.

Selv om arbeid under vann tradisjonelt har vært underlagt arbeidsmiljøloven, har senere års domstolspraksis bidratt til usikkerhet knyttet til hvilket regelverk som gjelder for yrkesdykkere som dykker fra skip.

Det har over en lengre periode vært usikkert om dykking fra skip reguleres av arbeidsmiljølovgivningen eller sjøfartsregelverket.

Fjerner tvil om hvem som har tilsynsmyndighet

– Med denne lovendringen, blir det unødvendig å vurdere fra sak til sak hvilket regelverk som skal gjelde. For Arbeidstilsynet vil det bli enklere å gjennomføre tilsyn ettersom det ikke lenger vil være tvil om hvem som har tilsynsmyndighet.

Vollheim peker på at endringen også vil få betydning for dykkernes arbeidstid, men at dette er en ønsket virkning.

– Arbeidstilsynet har mottatt en flere alvorlige tips om at dykkere pålegges uforsvarlige arbeidstidsordninger i strid med både arbeidsmiljøloven og sjøfartslovgivningen, bruk av nattarbeid og at det jobbes overtid som ikke kompenseres.

– På grunn av den uavklarte rettstilstand har vi ikke hatt mulighet å følge dette opp. Alvorlighetsgraden i disse tipsene skiller seg ut i forhold til tips som mottas om andre deler av dykkebransjen, sier Vollheim.

Hun peker på at flere gjentagende dykk, lange arbeidsdager og lite hviletid utgjør samlet en stor risiko.

God dialog med Sjøfartsdirektoratet


Vollheim viser til at skipet, skipets drift og mannskapet som sådan kan ha betydning for sikkerheten og at det derfor er viktig med en god dialog og samarbeid med Sjøfartsdirektoratet.

– Helhetlig oppfølging er et mål i seg selv, og da forutsetter det godt samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Det er jeg ikke i tvil om at vi får til, avslutter Vollheim.

Det er ennå ikke besluttet når endringen i arbeidsmiljøloven trer i kraft.

Mer informasjon på regjeringen.no:

Arbeidsmiljøloven skal gjelde for all innaskjærs dykking