Ny konto

Hjerteskade kan gi deg krav på erstatning

En hjerteskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning hvis du ble påført en hjerteskade på jobb, i trafikken eller i fritiden.

ULYKKE: Erstatning for hjerteskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier advokat Øystein Helland. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
27.05.2021
Kategori
Erstatning
Emner
Erstatning Hjerteskade Øystein Helland

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Erstatning for hjerteskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Hvis du får slag, støt, stikk eller klemskader kan det føre til skader på hjertet ved at vev og celler får mangel på oksygen og dør. Hvis deler av hjertemuskelen dør kan det være en alvorlig personskade som gir reduksjon eller bortfall av arbeidsevne.

Erstatningsadvokaten forteller at mange forbinder hjerteskader med hjertesykdom, men at det også er mulig å bli påført hjerteskade i en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke.

– Skader på hjertet kan også skyldes en yrkessykdom på grunn av skadelig påvirkning av gift, kjemiske stoffer eller gass, sier Helland.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

ADVOKAT: Øystein Helland har nærmere 30 års erfaring med erstatning etter personskade. Foto: advhi.no

Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Helland nevner en rekke typer erstatning du kan ha krav på som hjerteskadet etter en ulykke:

  • Ménerstatning
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Påført og fremtidig inntektstap
  • Oppreisningserstatning
  • Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
  • Erstatning for skatteulempe

Kan få flere millioner kroner i erstatning

I en ulykke er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV og til Arbeidstilsynet.

Hvor stor erstatningen blir kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått og vil få for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført og vil få i fremtiden som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Øystein Helland.

Han anbefaler alle med en hjerteskade om å søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis skaden skyldes skadelig påvirkning på jobb, som for eksempel kjemikalier eller løsemidler, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkessykdom.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet, sier han.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

FORDELER: Hvis du søker NAV om godkjenning av en hjerteskade som “godkjent yrkesskade”, kan du få en rekke fordeler i NAV-systemet. Foto: iStockphoto.

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade
Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning

Forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat

Helland mener det er viktig å kontakte advokat hvis du blir hjerteskadet, og opplever at din arbeidsevne er redusert på grunn av ulykken.

– Hjerteskader er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

– Du risikerer å gå glipp av høye erstatningsbeløp dersom du trår feil på egen hånd i en erstatningssak, sier Helland.

– Dine utgifter til advokat vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Dermed er den økonomiske risikoen liten i slike saker, avslutter advokat Øystein Helland.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.