Ny konto
Selvangivelse og erstatning:

Her er skattereglene for deg som har mottatt erstatning

Du må sjekke at selvangivelsen din er riktig hvis du har mottatt erstatning fra forsikringsselskapet ditt.

SKATT OG ERSTATNING: For deg som har mottatt erstatning, er det trolig ekstra vanskelig å vite hvilke konsekvenser dette får for skatten du skal betale. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.04.2016
Kategori
Erstatning
Emner
Erstatning Tonje Giertsen

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

For mange nordmenn er det stor spenning hvert år knyttet til om det blir baksmell på skatten eller ikke. For deg som har mottatt erstatning, er det trolig ekstra vanskelig å vite hvilke konsekvenser dette får for skatten du skal betale.

– Ved gjennomgang av selvangivelsen, bør du være oppmerksom på om du har mottatt erstatning fra et forsikringsselskap i løpet av likningsåret, og om hele eller deler av den erstatningen du har fått utbetalt er skattepliktig, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no.

Tonje Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på trygderett og erstatningsrett.

Hun forteller at det kan være ulike skatteregler som er relevante avhengig av om erstatningssaken er pågående eller avsluttet.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

Pågående erstatningssaker

– Dersom du har en pågående erstatningssak, og har fått utbetalt erstatning til dekning av lidt inntektstap, må du være oppmerksom på at erstatningen er skattepliktig som vanlig lønnsinntekt i utbetalingsåret, sier Giertsen.

Dersom beløpet er skattepliktig, skal forsikringsselskapet ha innrapportert beløpet som inntektstap, og beløpet skal fremkomme i selvangivelsens punkt 2.1.1 merket som «utbetalt skadeforsikring».

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Ved beregningen av lidt inntektstap er det inkludert et skattepåslag. Dette vil si at du ved endelig oppgjør av inntektstapet i ett kalenderår har fått innberegnet et påslag i erstatningen som skal dekke den skatten du skal betale av erstatningsbeløpet, påpeker erstatningsadvokaten.

I en del tilfeller utbetaler forsikringsselskapet erstatning som en generell á konto utbetaling. Beløpet vil da ikke være skattepliktig i utbetalingsåret, og skal ikke fremkomme på selvangivelsen under punkt 2.1.1.

Hvis du har fått utbetalt erstatning under ulykkesforsikringer, er rentene av erstatningen kapitalinntekt som er skattepliktig.

Avsluttet erstatningssak

Har du avsluttet en erstatningssak i likningsåret og fått utbetalt erstatning, må du være oppmerksom på følgende;

1. Utbetaling knyttet til lidt inntektstap

– Lidt inntektstap frem til oppgjørstidspunktet er skattepliktig og skal som hovedregel skattes av i utbetalingsåret. Som regel blir det i forbindelse med det endelige oppgjøret av saken, helt eller delvis utbetalt erstatning for lidt inntektstap relatert til flere år, sier Giertsen.

– I så fall, vil det totale beløpet som relaterer seg til lidt inntektstap bli innrapportert som inntekt i utbetalingsåret, påpeker advokaten.

SJEKK SELVANGIVELSEN: – Ved gjennomgang av selvangivelsen, bør du være oppmerksom på om du har mottatt erstatning fra et forsikringsselskap i løpet av likningsåret, og om hele eller deler av den erstatningen du har fått utbetalt er skattepliktig, sier advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.

Inntekten i utbetalingsåret vil derfor kunne bli urimelig høy, og føre til en høyere beskatning enn om inntekten hadde blitt innrapportert i hvert av de aktuelle tapsårene.

– For å unngå å betale mer skatt enn nødvendig kan du søke om å få nedsatt skatten til det beløp skatten ville utgjort dersom inntektstapserstatningen hadde vært fordelt på det enkelte tapsåret, forteller advokat Tonje Giertsen.

Hun understreker at dette ikke skjer automatisk, og at du bør søke om slik nedsettelse selv eller få en advokat til å gjøre det for deg.

– Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen bistår årlig mange av våre klienter med slike søknader til skattemyndighetene, forteller hun.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

2. Renter av erstatning

Dersom du har fått utbetalt erstatning under ulykkesforsikringer og det er utbetalt renter, må du være oppmerksom på at rentene er skattepliktige i utbetalingsåret.

Renter beregnes med utgangspunkt i når forsikringsselskapet fikk melding om skaden og frem til erstatningen blir utbetalt. I mange tilfeller har det gått lang tid fra skaden ble meldt til utbetaling skjer, og rentene kan utgjøre store beløp.

3. Formuesbeskatning

– Erstatningspostene ménerstatning, påførte og fremtidige utgifter, påført og fremtidig hjemmearbeidstap, fremtidig inntektstap og oppreisning er i utgangspunktet skattefrie, men kan føre til at du må betale formuesskatt dersom oppgjøret medfører at du får ligningsmessig formue, forteller Giertsen.

Et endelig oppgjør i en erstatningssak omfatter som regel også erstatning for den skatteulempen du blir påført.

4. Unntak fra formuesbeskatning

– Det finnes unntak fra reglene om formuesbeskatning for barn og ungdom som på grunn av personskade eller tap av forsørger har fått utbetalt erstatning, sier advokat Tonje Giertsen.

Følgende utbetalinger til barn og ungdom under 22 år unntas fra skatt på formuen:

  • Engangserstatning for personskade eller tap av forsørger
  • Erstatning under ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade, sykdom eller lyte
  • Erstatning under ulykkesforsikring eller dødsfallsforsikring ved tap av forsørger