Ny konto
11-åring påkjørt og drept i Rakkestad:

Familien vurderer anke etter dødsulykken

Familien til 11-åringen som ble påkjørt og drept på riksvei 22 i Rakkestad, vurderer å anke dommen etter at den tiltalte 19-åringen ble frikjent for erstatningsansvar i Sarpsborg tingrett.

PÅKJØRT:Ulykken skjedde på riksvei 22 ved Kirkelund i Rakkestad 28. april i fjor. Foto: Roy Inge Tveitan/Statens vegvesen.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
22.12.2014
Kategori
Erstatning
Emner
Dødsulykker Erstatning Trafikkulykke Tryg Forsikring

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

Ulykken skjedde på riksvei 22 ved Kirkelund i Rakkestad  28. april i fjor. Gutten hadde vært på fisketur, og var på vei hjem da ulykken skjedde. Den 11 år gamle syklisten kom ut i veibanen av ukjent grunn, og ble truffet av en møtende bil.

Bilisten som kjørte på ham var en da 18 år gammel gutt som hadde hatt førerkort i tre uker. Rett før ulykken skjedde, hadde bilføreren kjørt forbi to andre biler.  

Ble frikjent

19-åringen nektet straffskyld både for uaktsomt drap og uaktsom kjøring under den første dagen av rettssaken i Sarpsborg tingrett, og ble frikjent både for straffansvar og erstatningsansvar.

Retten mente at forbikjøringen ikke hadde innvirket på selve ulykken, til tross for at denne ble avsluttet kun 3-5 sekunder før ulykken inntraff. 

Det retten derfor tok stilling til, var om passeringen av syklisten var aktsom. Det fremkom i retten at bilisten ikke bremset ned farten før gutten kom ut i veibanen, han svingte kun nærmere midtstripen. 

Den tekniske sakkyndige i saken, Eivind Aakre, uttalte at farten til bilføreren med sikkerhet har vært 80-85 km/t da bilføreren tråkket på bremsen. Retten fant at dette ikke var uaktsomt, og frifant 19-åringen både for straffeansvar og for erstatningsansvar. 

VURDERER ANKE: – Vi mener at retten har gjort en feil vurdering av om sjåføren har utvist grov uaktsomhet, sier advokat Cecilie Waage til dinerstatning.no.

Vurderer å anke dommen

Bistandsadvokat Cecilie Waage i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen forteller at 11-åringens familie vurderer en anke av erstatningsspørsmålet. 

– Vi mener at retten har gjort en feil vurdering av om sjåføren har utvist grov uaktsomhet, sier Cecilie Waage til dinerstatning.no.

Hun mener retten burde vurdert om vilkårene for oppreisningserstatning var til stede, selv om bilføreren ikke kunne straffes. For å kunne straffe bilføreren, måtte retten bevist utenfor enhver rimelig tvil at 19-åringens handlinger var uaktsomme.  Det er ikke det samme beviskravet for oppreisningskravet.

– For oppreisningskravet er det tilstrekkelig med kvalifisert sannsynlighet for at bilføreren handlet grovt uaktsomt. Dette er ikke det samme som å bevise forholdet om straffeansvar. I erstatningssaken er det nok at retten anser det som klart sannsynlig at handlingen må anses som grovt klanderverdig, forklarer Waage. 

– Overskred trolig fartsgrensen

Waage mener det blir feil av retten å legge til grunn at bilens hastighet var 80-85 km/t, som den sakkyndige med sikkerhet kan si at bilføreren hadde under forbikjøringen. 

– Det man skulle gjort, var å legge til grunn den farten tiltalte med klar sannsynlighet hadde, og her mente den sakkyndige at farten var langt høyere enn 80-85 km/t. Dette stiller selvfølgelig bilførerens handlinger i et helt annet lys, sier Waage. 

– Jeg oppfatter det som grovt klanderverdig å nærme seg en syklist på 11 år med en fart som overskrider fartsgrensen, fortsetter hun.

Mener retten tar feil

Waages oppfatning er at retten har vurdert spørsmålet om oppreisning feil.

– For foreldrene dreier dette seg om rettferdighet for sin avdøde sønn. Vi mener at det ikke er riktig å skyve ansvaret for ulykken over på en 11 år gammel gutt, sier Waage. 

Waage vurdere også å forfølge oppreisningskravet mot bilførerens forsikringsselskap Tryg Forsikring. 

– Vi ønsker å presisere at Tryg Forsikring har opptrått meget imøtekommende i denne saken, og behandlet de etterlatte på en god måte. Det setter de stor pris på, sier bistandsadvokat Cecilie Waage.