Ny konto
Personskade under 16 år:

Endelig får barn høyere erstatning

Regjeringen hever erstatningsnivået for barn og unge. Personskadeforbundet LTN jubler.

HEVES: Barn som får varige skader og nedsatt ervervsevne etter å ha blitt utsatt for vold, trafikkulykker og pasientskader før fylte 16 år, får nå personskadeerstatning i tråd med prinsippet om «full erstatning». Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
20.02.2018
Kategori
Erstatning
Emner
Erstatning Per Oretorp Personskade Personskadeforbundet

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Barn som blir skadet for livet, i for eksempel en trafikkulykke, skal få en riktig erstatning. De nye reglene sikrer rettferdige og korrekte erstatningsutbetalinger til barn, sier justis-, innvandrings og beredskapsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Barneerstatningsreglene skal gjelde for skader som viser seg frem til skadelidte er 19 år, mot dagens regler som gjelder frem til barna er 16 år. Det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding. 

– Dette er fantastiske nyheter. Lovendringen vil nå gi mange skadde barn og unge mulighet å leve et verdig liv, sier Per Oretorp til dinerstatning.no.

Reagerte da regjeringen somlet

Oretorp er assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, som har kjempet en utrettelig kamp i 26 år for at en lovendring skal tre i kraft. Allerede i desember 2015 trodde Oretorp og Personskadeforbundet at de hadde vunnet frem da Stortinget vedtok å endre skadeserstatningsloven, slik at barn under 16 år får tilnærmet lik rett til erstatning som voksne. 

Men Regjeringen fulgte ikke opp Stortingets beslutning. Det fikk Oretorp til å reagere kraftig i en artikkel på dinerstatning.no før jul. 

Les saken her: Mener skadde barn ikke får riktig erstatning fordi regjeringen somler 

Men i statsråd 16. februar besluttet regjeringen å sette i kraft endringene fra 1. mars 2018. Det betyr at barn som får varige skader og nedsatt ervervsevne etter å ha blitt utsatt for vold, trafikkulykker og pasientskader før fylte 16 år, får personskadeerstatning i tråd med prinsippet om «full erstatning».

GLAD: – Lovendringen vil gi mange skadde barn og unge mulighet å leve et verdig liv, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN. Foto: Personskadeforbundet.

– Den nye loven er viktig fordi den tar hensyn til konsekvensene av skaden i langt større grad enn tidligere, sier Oretorp. 

Ny lov gir mer rettferdig erstatning

I dag kan skader som oppfattes som forholdsvis små, og som gir en lav medisinsk invaliditet, føre til at man mister hele eller store deler av sin ervervsevne. 

– Dette fanges opp av den nye loven til forskjell fra den gamle. Vi får altså en lov som er i tråd med det grunnleggende rettsprinsippet om «full erstatning» for de tap som oppstår som følge av en skade, sier han. 

– Vi er svært glade for at den systematiske og utilsiktede underkompensasjonen av skadde barn nå opphører, smiler han. 

Oretorp og kollegene i Personskadeforbundet LTN var ikke klar over at lovendringen skulle behandles i statsråd i februar. Derfor kom nyheten brått på. 

Har ikke hatt tid til å feire

– Vi har ikke rukket å feire på annen måte enn med brus og sjokolade. Men det er helt klart at vi skal markere det som er avslutningen på en av Personskadeforbundet LTNs største kampsaker gjennom snart 30 år, smiler han. 

Samtidig som Oretorp er glad for lovendringen, er han skuffet over norske politikere. 

– Det er bemerkelsesverdig og kritikkverdig at både nåværende og tidligere regjeringer har brukt et kvart århundre på å rette opp en lov som så urettferdig rammer skadde barn, sier han. 

– Bare i perioden fra lovvedtaket i Stortinget i desember 2015 frem til lovendringen trer i kraft 1. mars 2018, har mange barn blitt skadet for livet i for eksempel fødselsskader, trafikkulykker og andre alvorlige hendelser. Disse vil fortsatt få lavere erstatning utmålt etter den gamle loven, sier Oretorp ettertenksomt. 

Takker for at dinerstatning.no omtalte saken

Den assisterende generalsekretæren mener det er mange som fortjener honnør for at skadeserstatningsloven nå blir endret. 

– Spesielt tidligere rådgivere Tom Eitvedt og Tonje Giertsen i Personskadeforbundet LTN, og nå avdøde professor Asbjørn Kjønstad, som alle har jobbet utrettelig for en lovendring over mange år, sier Oretorp.  

Han mener det i tillegg har vært avgjørende at forsikringsselskapene selv ønsket en lovendring. Her fremhever han IF Skadeforsikring som på eget initiativ fikk saken belyst gjennom debattinnlegg.

– Det var også uhyre viktig at dinerstatning.no omtalte saken før jul, og kontaktet departementet for en forklaring. Kort tid etter ble jeg invitert i møte med justisministeren, og 16. februar besluttet regjeringen å sette i kraft endringene. Det gikk fort. Og det er vi veldig takknemlige for, sier Per Oretorp.