Ny konto

En vibrasjonsskade (HAVS) kan gi erstatning hvis du er påført skaden på jobb

Du kan ha krav på erstatning for yrkessykdom hvis du er påført vibrasjonsskade på jobb.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for vibrasjonsskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

Vibrerende håndholdt verktøy brukes blant annet i bygg- og anlegg, gruve- og dagbruddindustrien, jord- og skogbruk, i produksjonsbedrifter, i servicenæringer og i varehandel.

De som arbeider med vibrerende utstyr og verktøy er spesielt utsatt for vibrasjonsskader.

– Vibrasjoner kan føre til skade på nerver, dysfunksjon i blodkar, samt smerter i muskel- eller skjelettsystemet. En vibrasjonsskade kan gi deg krav på erstatning for personskade. Det kan dreie seg om flere millioner kroner, sier Øystein Helland.

Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningssaker etter ulykker.

200.000 yrkesaktive personer er utsatt for vibrasjoner på jobb

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppga i 2016 nær åtte prosent av alle yrkesaktive at de var utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Dette tilsvarer 200.000 yrkesaktive personer.

Vibrasjonsskader kalles HAVS som står for hånd-arm vibrasjonssyndrom, og er en fellesbetegnelse på vevskade eller dysfunksjon i kar, nerve eller muskel- skjelettsystemet som er forårsaket av vibrerende verktøy.

– HAVS er en såkalt listesykdom som er likestilt med yrkesskade dersom skaden skyldes bruk av håndholdt vibrasjonsverktøy, og skaden er lokalisert i skulder, armer og hender. Du kan derfor ha krav på erstatning for yrkesskade.

Ikke alle vibrasjonsskader gir deg krav på erstatning

– Det er imidlertid ikke gitt at du får erstatning selv om du er påført vibrasjonskader. Mange vibrasjonsskader kategoriseres nemlig som belastningslidelser. Disse gir ikke krav på erstatning, påpeker Helland.

– Vibrasjonsbetingede plager i nakke, rygg og hofte godkjennes normalt ikke som yrkessykdom. Heller ikke såkalte helkroppsvibrasjoner gir deg krav på erstatning, sier erstatningsadvokaten.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Helland forteller at du som skadet kan ha krav på følgende typer erstatning for vibrasjonsskade:

  • Ménerstatning
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Påført inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
  • Erstatning for skatteulempe
  • Oppreisningserstatning

Les om Kolbjørn som fikk erstatning for yrkessykdom etter at han ble påført HAVS på jobb som blikkenslager

Så hva har man krav på i erstatning for vibrasjonsskade? Ved yrkesskader kommer erstatningen an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe, samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Forsikringsselskapet betaler for advokaten din

Erstatningssaker etter vibrasjonsskader er kompliserte både juridisk og medisinsk.

– Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare om det er et forsikringsselskap som har ansvar for skaden, samt omfanget av dette ansvaret, sier Helland – som forteller at forsikringsselskapet normalt betaler for advokaten din i en yrkesskadeforsikringssak.