Ny konto

En skade på lever kan gi deg erstatning hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken

En personskade på lever kan være en alvorlig skade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for skade på lever etter yrkesskade, yrkessykdom, trafikkskade eller fritidsulykke.

PERSONSKADE: Du kan ha krav på erstatning for leverskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– En personskade på lever kan være en alvorlig skade og føre til tapt arbeidsevne. Erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Advokat Øystein Helland, som er daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Helland har 30 års erfaring med erstatningssaker.

– Skade på leveren kan være en alvorlig personskade, og oppstå i forbindelse med mange slags ulykkeshendelser, som for eksempel en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke, forteller han.

Skader på lever skjer ofte i ulykker som involverer større gjenstander slik som kjøretøy, maskiner eller trær, og kan for eksempel skje under arbeid i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Hvis du får slagskader, støtskader, fallskader, multitraume, eksplosjonsskade eller klemskader kan det føre til skader på leveren samt andre organskader.

Skade på lever kan også skyldes en yrkessykdom, for eksempel som følge av skadelig påvirkning av kjemikalier eller løsemidler, sier Helland.

Kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Du kan ha krav på erstatning for leverskade:

 • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
 • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
 • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
 • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Helland forteller at du kan ha krav på følgende typer erstatning etter skade på lever:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført og fremtidig inntektstap
 • Oppreisningserstatning
 • Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
 • Erstatning for skatteulempe

Erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig skaden på leveren er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for. Dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør kan du også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du er omfattet av slike forsikringer.

Leverskade kan godkjennes som yrkesskade av NAV

Hvis skaden skjedde i arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade.

– Hvis skaden skyldes skadelig påvirkning på jobb, som for eksempel kjemikalier eller løsemidler, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkessykdom, sier Helland.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Erstatning for skade på lever er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Advokaten mener derfor at du ikke bør ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken.

– Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter Helland.