Ny konto

En skade i leggen kan gi deg erstatning

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført skade i leggen ved yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for seneskade. Foto: Stockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
21.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– En skade i leggen kan være en alvorlig personskade og føre til redusert eller tapt arbeidsevne. Det kan i i noen tilfeller dreie seg om flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Øystein Helland er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av Norges ledende ekspertmiljøer på personskadeerstatningsrett.

Han forteller at mange blir skadet på idrettsbanen og i fritidsulykker, men at skader i leggen ofte også skjer i arbeidsulykker, og trafikkulykker.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Du kan ha krav på erstatning etter en skade i leggen i flere sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker med leggskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier Helland.

Kan ha krav på flere typer erstatning

Er du skadet i leggen etter en ulykke? I så fall kan du ha krav på ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført og fremtidig inntektstap, oppreisningserstatning, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet samt erstatning for skatteulempe.

Hvor mye du har krav på i erstatning kommer an på hvor alvorlig leggskaden er. Din alder er også relevant for erstatningens størrelse.

– Men hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, påpeker Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Helland anbefaler alle som blir skadet i en ulykke om å kontakte en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Må jeg betale for advokaten min selv?

– Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. Risikoen for høye advokatutgifter er derfor begrenset i erstatningssaker, avslutter advokat Øystein Helland.