Ny konto

En skade i foten kan gi deg erstatning hvis skaden skjedde i en ulykke

Du kan ha krav på erstatning for skade i foten hvis skaden skjedde i en ulykke. I enkelte tilfeller kan en skade i foten gi flere millioner kroner i erstatning.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for seneskade. Foto: Stockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
19.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– En skade i foten kan blant annet gi krav på erstatning hvis skaden skjedde i en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke, sier advokat Øystein Helland.

Han er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker med personskade.

– Det er flere typer ulykker som kan føre til skade i foten. Klemulykke og fallulykke er bare noen eksempler på slike ulykker, sier Helland.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Du kan ha krav på erstatning for skade i foten i følgende sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker med fotskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier Helland.

Kan ha krav på flere typer erstatning

Du kan ha krav på blant annet ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført og fremtidig inntektstap, oppreisningserstatning, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet samt erstatning for skatteulempe hvis du blir skadet i en ulykke.

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer dersom skaden gir deg en varig medisinsk invaliditet, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier Helland.

Kan ha krav på større erstatningsbeløp

I en erstatningssak har det betydning hvilke konsekvenser skaden får for din arbeidsevne samt omfanget av utgiftene du er påført på grunn av skaden. Din alder er også relevant.

– Hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner, sier advokat Helland.

Han anbefaler alle om å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Må jeg betale advokatutgiftene selv?

– Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. Det er derfor liten økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker, avslutter advokat Øystein Helland.