Ny konto

En nyreskade kan gi deg krav på erstatning hvis skaden skjedde i en ulykke eller skyldes skadelig påvirkning

En skade på nyre kan føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for nyreskade etter en ulykke på jobb, i trafikken, i fritiden, eller som følge av skadelig påvirkning på jobb.

SKADET: Du kan ha krav på erstatning for nyreskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

Hvis du får slagskader, støtskader eller klemskader kan det føre til skader på nyrer samt andre organskader. Skade på nyre kan også skyldes en yrkessykdom, for eksempel som følge av skadelig påvirkning av løsemidler. Skade på nyre kan være en alvorlig personskade.

– Det kan dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for en nyreskade hvis skaden skjedde i en arbeidsulykke, trafikkulykke, eller er en yrkessykdom sier Øystein Helland.

Han er erstatningsadvokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Nyreskade kan oppstå i mange sammenhenger

– Nyreskade kan oppstå i mange sammenhenger, som for eksempel i en arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke eller fritidsulykke, sier Helland.

Skader på nyre skjer ofte i ulykker som involverer større gjenstander, slik som kjøretøy, maskiner eller trær, og kan for eksempel skje under arbeid i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

– Det er mange typer ulykker som kan føre til nyreskade, slik som klemulykke, fallulykke, støtskade, multitraume, eksplosjonsskade, bruddskade og organskade, forteller erstatningsadvokaten. I tillegg kan nyrene skades som følge av påvirkning av for eksempel løsemidler.

Kan ha krav på erstatning under ulike ordninger

Har du blitt skadet er det viktig å melde fra om nyreskaden så snart som mulig til aktuelle forsikringsselskaper.

– Er personskaden påført i forbindelse med arbeid, må skaden også meldes til NAV, og ved alvorlige skader skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet, sier Helland.

Han forteller at du kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier erstatningsadvokaten.

Hvilke typer erstatning har man krav på?

– Du kan ha krav på ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført og fremtidig inntektstap, oppreisningserstatning, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet samt erstatning for skatteulempe etter en nyreskade, sier Helland.

Så hva kan man forvente å få i erstatning? For yrkesskader, yrkessykdom, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden på nyrene er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner. Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier han.

Dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør som følge av skaden kan du også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du er omfattet av slike forsikringer.

Skade på nyre kan godkjennes som yrkesskade av NAV

Hvis nyreskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade.

– Hvis skaden skyldes skadelig påvirkning på jobb av for eksempel. løsemidler, så kan du også søke NAV om godkjenning av skaden som yrkessykdom, sier Helland.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», sier advokaten.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Bør du ha bistand fra advokat?

Erstatning for nyreskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Helland anbefaler derfor ikke skadelidte å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Må man betale for advokaten selv?

– Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter advokat Øystein Helland.