Ny konto

En muskelskade kan gi deg erstatning hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført en muskelskade etter yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke.

PERSONSKADE: Du kan ha krav på erstatning for muskelskade. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Dersom skaden er av et omfang som fører til økonomisk tap og/eller en varig medisinsk invaliditet, så kan du ha krav på erstatning for muskelskade. Det kan dreie seg om flere millioner kroner etter en ulykke, sier Øystein Helland.

Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker.

En muskelskade skjer gjerne i forbindelse med et direkte støt mot en muskel i forbindelse med en ulykkeshendelse.

– Muskler kan også skades i forbindelse med bruddskader. En muskel kan også skades ved idrettsaktivitet, ofte som strekkskade eller som følge av slag eller spark, forteller Helland.

Har krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Du kan ha krav på erstatning for muskelskade etter en rekke typer ulykker:

 • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, kan du ha krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, kan du ha krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
 • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig kan du ha krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer og du får en varig skade.

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
 • Erstatning for skatteulempe
 • Oppreisningserstatning

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier Helland.

Hvor mye du kan ha krav på i erstatning etter en ulykke kommer an på en rekke forhold.

– For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig muskelskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Erstatningssaker krever erfaring og kompetanse

En muskelskade kan føre til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor anbefaler Helland skadelidte å ta kontakt med advokat.

– Det er nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret, sier han.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Må man betale for advokaten selv?

– Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet..

– Går erstatningssaken etter en muskelskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene. Det er derfor lav økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker, avslutter Øystein Helland.