Ny konto

En kuttskade kan gi deg erstatning hvis den skjer på jobb eller i trafikken

En kuttskade kan være alvorlig for den som rammes, og kan i enkelte tilfeller føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning etter en kuttskade.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for kuttskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
20.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Du kan ha krav på erstatning for kuttskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke. Erstatning for kuttskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Han er erstatningsadvokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker på jobb, i trafikken og i fritiden.

Helland forteller at en kuttskade ofte skjer etter ulykker med kniv, sagblad, barberblad, spiker, piggtråd, verktøy eller andre skarpe gjenstander.

– Man kan påføres en kuttskade i forbindelse med mange slags ulykkeshendelser. Ofte skjer disse ulykkene på jobb, og da kan man ha krav på erstatning for yrkesskade, sier Helland.

Kuttskader skjer oftest på jobb i manuelle yrker

På arbeid er man utsatt for kuttskader i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien. Kuttskade er også en hyppig skade blant yrkesfiskere. Også i helsesektoren oppstår det kuttskader blant yrkesgrupper som bioingeniører, helsesekretærer og sykepleiere.

– Dersom kuttskaden fører til sykdom kan dette i noen tilfeller bli godkjent som en yrkessykdom dersom skaden skjer på jobb for arbeidsgiver i arbeidstiden, legger Helland til.

Du finner en liste over hvilke yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning her

Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Det er Lov om yrkesskadeforsikringLov om skadeserstatning og Lov om bilansvar som er de viktigste lovene som regulerer kuttskader.

Har krav på flere typer erstatning

Hvis du blir påført en kuttskade kan du ha krav på en flere typer erstatning, for eksempel ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en kuttskade?

– Det er viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller må skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet, sier Helland.

Erstatningsbeløpet etter kuttskade kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan i noen tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Helland anbefaler å ta kontakt med advokat hvis du blir påført en kuttskade fordi erstatningsoppgjør etter slike skader er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk.Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

– Vi ser ofte at klienter som engasjerer advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier Helland – som forteller at det er begrenset økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker.

– Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter Øystein Helland.