Ny konto

En klemskade kan gi deg erstatning hvis ulykken skjedde på jobb, i trafikken eller i fritiden

En klemskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan du ha krav på erstatning for klemskade, ifølge erstatningsadvokat Øystein Helland.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for klemskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
30.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

En klemskade oppstår når hele eller deler av kroppen presses sammen i en ulykke.

– Du kan ha krav på erstatning for klemskade hvis du skader deg på jobb, i trafikken eller i fritiden. En klemskade kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett.

– Du kan være utsatt for klemskade under arbeid i industrien, skipsfart, fiskeri, landbruk, olje- og offshore samt i bygg- og anleggsbransjen. Du kan også få klemskade i trafikkulykker og under ulike aktiviteter i fritiden, forteller Helland.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hvilke er de vanligste skaden etter en klemskade?

De vanligste skadene etter en klemskade er CRPS, organskade, armskade, benskade, øyeskade, hodeskade, psykisk skade, nerveskade, bekkenskade, ryggskade, nakkeskade, seneskade, muskelskade, bruddskade, lammelser og multitraume.

Hva må jeg gjøre hvis det skjer en klemskade på jobb?

Ved en klemskade på jobb er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Skaden må også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for klemskade?

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning etter en rekke forskjellige ulykker med klemskade:

 • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
 • Hvis skaden skjedde på fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
 • Hvis skaden skjedde i en båt, kan du ha krav på erstatning under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier Helland.

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Oppreisningserstatning
 • Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
 • Erstatning for skatteulempe

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier Øystein Helland.

Kan utgjøre større beløp i erstatning

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, og på hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne.

– Størrelsen på utgiftene du er blitt påført har også relevans. I tillegg har din alder betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. Erstatningen må vurderes nærmere av en advokat, men kan utgjøre flere millioner kroner, sier erstatningsadvokaten.

– En klemskade kan også godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom skaden skjer under arbeid for arbeidsgiver i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet, påpeker Helland.

Ved godkjent yrkesskade hos NAV kan du blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

– Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, sier Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Å fremme krav om erstatning for personskade etter en klemskade er komplisert både medisinsk og juridisk. Derfor anbefaler Helland at skadelidte bør ta kontakt med en erstatningsadvokat.

– Du bør ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, forteller han.

Må jeg betale for advokaten selv?

– Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken.

– Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. Det er derfor liten økonomiske risiko forbundet med å ta kontakt med advokat i erstatningssaker, avslutter advokat Øystein Helland.