Ny konto

Du kan ha krav på erstatning hvis du blir påført strømskade etter elektrisk støt i en ulykke

Hvis du blir påført en strømskade i en arbeidsulykke eller fritidsulykke, så kan du ha krav på erstatning. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

PERSONSKADE: Du kan ha krav på erstatning for strømskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
23.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

En strømskade kan skje når du får elektrisk strøm gjennom kroppen. Hvert år rammes cirka 3000 arbeidstakere av strømskader i Norge.

– Strømskade etter elektrisk støt kan være en alvorlig personskade som kan gi deg krav på erstatning. Det kan dreie seg om flere millioner kroner etter en ulykke på jobb eller fritiden, sier Øystein Helland.

Han er erstatningsadvokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Hva slags skader blir man påført ved en strømskade?

– Strømskader kan føre til hjerteskader, skader på kar, hudskader, nyreskader, muskelskader, skjelettskader, nerveskader og organskader, forteller Helland.

Han forteller at du kan ha krav på erstatning for strømskade:

  • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

  • Ménerstatning
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Påført inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
  • Erstatning for skatteulempe
  • Oppreisningserstatning

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier erstatningsadvokaten.

Dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør kan du ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du er omfattet av slike forsikringer.

Strømskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV

Hvis strømskaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjenning av strømskaden som yrkesskade.

– Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

– Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV, forteller Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

For yrkesskader og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier han.

Forsikringsselskapet betaler normalt advokatutgiftene

Strømskade etter elektrisk støt fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Helland forteller at det derfor er nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

– I erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, sier han.

Går erstatningssaken etter en strømskade videre til rettslig behandling, vil mange ha en rettshjelpsforsikring som dekker deler av advokatkostnadene.

– Den økonomiske risikoen ved å engasjere advokat i erstatningssaker er derfor begrenset, avslutter advokat Øystein Helland.