Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for yrkessykdom etter løsemiddelskade

En løsemiddelskade kan gi krav på erstatning hvis skaden skyldes eksponering for løsemidler på jobb. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for løsemiddelskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
21.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Løsemiddelskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. I så fall kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett

– En løsemiddelskade kan gi omfattende personskader og føre til varig yrkessykdom, sier Helland.

En løsemiddelskade oppstår for eksempel når løsemidler reagerer sammen med andre stoffer. Dette kan føre til at gass fordamper og pustes inn.

Løsemiddelskade kan føre til hjerneskade, nerveskade, lungeskade og organskade.

Helland forteller at det er viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper og NAV så fort som mulig hvis du blir påført en løsemiddelskade.

– I alvorlige tilfeller bør skaden også rapporteres til Arbeidstilsynet og Politiet, sier han.

Har krav på erstatning for yrkessykdom

Det er lov om yrkesskadeforsikringsloven og skadeerstatningsloven som er de viktigste lovene i erstatningssaker om løsemiddelskade.

Hvis løsemiddelskaden er påført på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkessykdom. Du kan da ha krav på følgende typer erstatning

• Ménerstatning
• Påførte og fremtidige merutgifter
• Påført inntektstap
• Fremtidig inntektstap
• Erstatning for skatteulempe
• Oppreisningserstatning

– Du kan også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, legger Helland til.

Hvor mye du kan få i erstatning for løsemiddelskade kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Kan få løsemiddelskaden godkjent av NAV

Hvis du blir løsemiddelskadet på jobb kan du få skaden godkjent som yrkessykdom av NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, eller få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, forteller Helland.

Anbefaler skadelidte å ta kontakt med advokat

Han anbefaler ingen å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten bistand av advokat.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier Helland – som forteller at forsikringsselskapet skal dekke dine utgifter til advokat hvis skaden skjer på jobb.

– Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. Det er derfor lav risiko og potensielt stor økonomisk oppside for skadelidte i saker om løsemiddelskader dersom du har bistand av advokat med god kompetanse på erstatningsrett, avslutter Helland.